Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mocrousov Elena, doctor habilitat, conferenţiar universitarMocrousov Elena, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice 13.00.04 USEFS secretar CSS
consultant
Manolachi Veaceslav
08.09.2022
D Pregătirea fizică specifică în jocul de rugby 7 feminin 13.00.04 USEFS referent
conducător
Dorgan Viorel
31.10.2022
D Factorii motivaționali în obținerea performanțelor în jocul de handbal 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Păcuraru Alexandru
13.12.2022