Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ungur Nicon, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorUngur Nicon, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie al AŞM
Abilitare:2 mai 2006, nr.629
Specialităţi abilitate: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice 02.00.03 IC consultant 21.09.2017
D Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici 02.00.01 IC membru CSS
consultant
Fonari Marina
consultant
Coropceanu Eduard
22.09.2017
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 02.00.03 IC referent
conducător
Macaev Fliur
28.09.2017