Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manolache Constantin, doctor habilitat, conferenţiar universitarManolache Constantin, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.878
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică 23.00.01 IIESP conducător
consultant
Juc Victor
07.09.2017