Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manolache Constantin, doctor habilitat, conferenţiar universitarManolache Constantin, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.878
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă 10.02.20 IF consultant
conducător
Hanganu Aurelia
23.11.2018
D Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică 23.00.01 ICJPS conducător
consultant
Juc Victor
11.05.2018