Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Guţuleac Emilian, doctor habilitat, conferenţiar universitarGuţuleac Emilian, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1419
Specialităţi abilitate: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuia 01.01.09 USM membru CSS
consultant
Soltan Petru
02.07.2015
D Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor 01.05.04 UTM preşedinte CSS
conducător
Moraru Vasile
04.07.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza structurilor de procesare concurentă a datelor 05.13.13 UTM conducător 18.03.2010