Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lisnic  Vitalie, doctor habilitat, conferenţiar universitarLisnic Vitalie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.695
Specialităţi abilitate: 14.00.13 - Neurologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central 14.00.13 USMF referent
consultant
Revenco Ninel
consultant
Iliciuc Ion
15.07.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos 14.00.06 USMF consultant
conducător
Mazur Minodora
22.12.2011
D Neuropatia periferică în scleroza multiplă: studiu clinic-electrofiziologic 14.00.13 IMSPINN conducător 11.11.2011