Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dănilă  Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarDănilă Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Abilitare:15 iunie 2007, nr.788
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Guţu Zoia
02.04.2019
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari 17.00.01 AMTAP referent
conducător
Ţîrcunova Svetlana
21.05.2019
D Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960) 17.00.01 AMTAP membru CSS
conducător
Ciobanu-Suhomlin Irina
14.06.2019

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Bucureşti şi Cluj in anii 1920–1940 17.00.01 IPC conducător 11.05.2018