Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dănilă  Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarDănilă Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Abilitare:15 iunie 2007, nr.788
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţe romantice în sonatele pentru vioară şi pian ale compozitorilor din spaţiul cultural românesc (prima jumătate a secolului XX) 17.00.01 AMTAP referent
consultant
Melnic Victoria
01.07.2022

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Bucureşti şi Cluj in anii 1920–1940 17.00.01 IPC conducător 11.05.2018