Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vornic Vladimir, doctor, conferenţiar cercetătorVornic Vladimir, doctor, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.879
Specialităţi abilitate: 07.00.06 - Arheologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Migraţia bastarnilor în spaŝiul carpato-nistrean (în baza necropolei de la Boroseşti) 07.00.06 IPC secretar CSS
consultant
Munteanu Octavian
13.06.2014