Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Geru Ion, doctor habilitat, profesor universitarGeru Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Abilitare:29 aprilie 2010, nr.1053
Specialităţi abilitate: 01.04.07 - Fizica stării condensate
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
02.00.04 - Chimie fizică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu 01.04.02 USM membru CSS
conducător
Nica Denis
19.06.2015
D Tranziții de fază printr-o stare intermediară metastabilă 01.04.02 USM referent
conducător
Paladi Florentin
07.10.2015