Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: pedagogie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
2 Categoria B. Francopolyphonie ( www.lafrancopolyphonie.blogspot.com, www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-1883
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
3 Categoria C. Revista de Ştiinţe Socioumane (www. upsc.md ) ISSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
4 Categoria C. Ştiinţa Culturii Fizice ( www.usefs.md) ISSN 1857-4114
fondator: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Pedagogie
5 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) (www.usm.md) ISSN 1857-2103
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Pedagogie; Psihologie
6 Categoria C. Univers Pedagogic (www.ise.md) ISSN 1811-5470
fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie, Psihologie
7 Categoria C. Revista Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială (www.ups.md/revista_psihologie.htm/) ISSN 1857-0224
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Psihologie; Pedagogie
8 Categoria C. Arta şi Educaţie Artistică. Revistă de cultură, ştiiţă si practică educaţonală (www.libruniv.usb.md) ISSN 1857-0445
fondator: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Pedagogie; Studiul artelor, culturologie
9 Categoria C. Glotodidactica. Biannual Journal of Applied Linguistics (www.usb.md/glotodidactica) ISSN 1857-0763
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Pedagogie
10 Categoria C. Slaveanskie ctenia (www.surm.md) ISSN 1857-4580
fondator: Universitatea Slavona
Pedagogie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
11 Categoria C. Revista Didactica Pro..., revistă de teorie şi practică educaţională ISSN 1810 - 6455
fondator: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Pedagogie
12 Categoria C. Almanahul de lucrări ştiinţifice. S World ISSN 2224-0187
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi, Universitatea Maritimă din Odesa
Economie; drept; filosofie; pedagogie