Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: pedagogie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria C. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoala ISSN-1857-0615
fondator: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Pedagogie
2 Categoria C. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISNN -1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
3 Categoria C. Revista de ştiinţe socio-umane (www upsc.md ) ISSSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie
4 Categoria C. Ştiinţa Culturii Fizice ISNN-1857-4114
fondator: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Pedagogie
5 Categoria C. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Educaţiei (www.usm.md) ISSN- 1857-2103
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Pedagogie; Psihologie
6 Categoria C. Univers Pedagogic (www.ise.md) ISNN- 1857-3266
fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie, Psihologie
7 Categoria C. Revista de Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială (www.ups.md/revista_psihologie.htm/) ISNN- 1857-0224
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Psihologie; Pedagogie
8 Categoria C. Arta şi educaţie artistică. ISSN-1857-0445
fondator: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Pedagogie; Studiul artelor, culturologie
9 Categoria C. Revista Didactica Pro..., revistă de teorie şi practică educaţională ISSN 1810 - 6455
fondator: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Pedagogie