Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


23 декабря 2004Hotararea Comisiei de atesatre a personalului stiintific si stiintifico-didactic a
Consiliului National pentru Acreditare si Atesatre

din 23 decembrie 2004
(Proces-verbal nr.2)

Cu privire la conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice, recunoasterea si echivalarea actelor de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate.

In rezultatul examinarii dosarelor de atestare ale pretendentilor la grade stiintifice si la titluri stiintifice si stiintifico - didactice si in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare, Comisia de atestare a personalului stiintific si stiintifico-didactic HOTARASTE:

Sa confere:Sa recunoasca si sa echivaleze: actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate - la 9 persoane


 1. Sa confere, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor stiintifice specializate si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, gradul stiintific de doctor habilitat urmatoarelor persoane:
  1. LUPAN Ion, doctor habilitat in medicina;
  2. ANIKIN Vladimir, doctor habilitat in politologie;

 2. Sa confirme, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, deciziile consiliilor stiintifice specializate de a conferi gradul stiintific de doctor urmatoarelor persoane:
  1. REDCOZUBOVA Olga, doctor in chimie;
  2. GAVRILIUC Angela, doctor in biologie;
  3. PASAT Olga, doctor in agricultura;
  4. BELAL GHAZI JAMUS, doctor in medicinat;
  5. HITU Dumitru, doctor in medicina;
  6. MACHIDON Vitalie, doctor in medicina;
  7. DANILOV Maria, doctor in istorie;
  8. HAMMAD Ahmad, doctor in drept;
  9. TAPURIN P. Dumitru , doctor in pedagogie;
  10. ROSU M. Daniel, doctor in pedagogie;
  11. BASTIUREA M. Eugen, doctor in pedagogie;
  12. ALEXANDRU N. Eftene, doctor in pedagogie;
  13. AXENTII Ioana, doctor in pedagogie;
  14. RA'ID ALI NAJI ATOUM , doctor in pedagogie;
  15. CUZMICI Ludmila, doctor in economie;
  16. PRIDA Andrei, doctor in tehnica;
  17. MOLOSNIC Petru, doctor in stiinte fizico-matematice;
  18. VORNICESCU Galina, doctor in stiinte fizico-matematice;

 3. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintifico-didactic de profesor universitar urmatorilor pretendenti:
  1. ZAPUHLIH Grigore,doctor habilitat in stiinte medicale, profesor universitar la catedra Neurochirurgie;
  2. VALICA Vladimir,doctor habilitat in farmacie, profesor universitar la catedra Chimie farmaceutica si toxicologica;
  3. BELOUSOV Igor,doctor habilitat in stiinte fizico-matematice, profesor universitar la catedra Informatica, matematica si fizica;
  4. TATAROV Pavel,doctor habilitat in tehnica, profesor universitar la catedra Tehnologia conservari.

 4. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintific de profesor cercetator urmatorilor pretendenti:
  1. BARBACAR Nicolae,doctor habilitat in biologie, profesor cercetator la specialitatea: 03.00.15 - Genetica;
  2. TOPALA Stefan,doctor habilitat in biologie, profesor cercetator la specialitatea: 03.00.05 - Botanica

 5. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A., titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) urmatorilor pretendenti:
  1. UNCU Livia,conferentiar universitar la catedra Chimie farmaceutica si toxicologica;
  2. CALALB Tatiana, conferentiar universitar la catedraFarmacognozie si botanica farmaceutica;
  3. MUNTEANU Octavian, conferentiar universitar la catedra Istorie universala;
  4. COJOCARI Ludmila, conferentiar universitar la catedra Istoria romanilor si popoarelor vecine;
  5. BIRLADEANU Virgiliu, conferentiar universitar la catedra Istoria universala si relatii internationale ;
  6. CERETEU Igor, conferentiar universitar la catedra Istoria universala si relatii internationale;
  7. BOBANA Gheorghe, conferentiar universitar la catedra Stiinte umanistice;
  8. CEASCINA Larisa, conferentiar universitar la catedraLimbi moderne, limbi materne si discipline sociale;
  9. ZAVADSCHI Ala, conferentiar universitar la catedra Limbi moderne si limbi materne si discipline sociale;

  1. Sa recunoasca si sa echivaleze actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate de catre urmatoarele persoane:

  ANTONOVA Liudmila, diploma de doctor in istorie, eliberata de Universitatea "Al. Ioan Cuza", Iasi, Romania la 16.03.2001, se echivaleaza cu diploma de doctor in istorie, specialitatea: 07.00.02 - Istoria romanilor;
  SCERBINA Romeo, diploma de doctor in medicina, eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. Popa" Iasi, Romania, la 04.10.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in medicina, specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie;
  TURCAN L. Tosia, diploma de doctor in psihologie,eliberata de Universitatea "Al. Ioan Cuza", Iasi, Romania la 06.10.2000, se echivaleaza cu diploma de doctor in psihologie, specialitatea: 19.00.05 - Psihologie sociala, politica si juridica;
  GORDELENCO Pavel, diploma de doctor in domeniul ingineriei industriale, eliberata de Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Romania la 01.06.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in tehnica, specialitatea: 05.03.01 - Procedee si utilaje de prelucrare mecanica si fizico-tehnica (masini - unelte);
  BOSTAN Viorel, diploma de doctor in istorie, eliberata de Universitatea "Al. Ioan Cuza", Iasi, Romania la 16.03.2001, se echivaleaza cu diploma de doctor in istorie, specialitatea: 07.00.02 - Istoria romanilor;
  BABARA Valeriu, diploma de doctor in drept, eliberata de Universitatea din Bucuresti, Romania la 16.03.2001, se echivaleaza cu diploma de doctor in drept, specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (international privat);
  SCORTESCU Catalina, diploma de doctor in drept, eliberata de Academia de Politie "Al. Ioan Cuza", Romania la 24.04.2003, se echivaleaza cu diploma de doctor in drept, specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (dreptul muncii);
  TODYKA Oksana, diploma de candidat in stiinte juridice, eliberata de Academia Nationala de Drept "ßðîñëàâ Ìóäðûé" din Ucraina la 12.02.2003, se echivaleaza cu diploma de doctor in drept, specialitatea: 12.00.02 - Drept public (drept constitutional);
 6. FLOREA Evghenii,
 7. diploma de candidat in stiinte juridice, eliberata de Comisia Superioara de Atestare a Federatiei Ruse la 20.02.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in drept, specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (criminologie);