Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Sancţiunile neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional


Autor: Băieşu Aurel
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2012
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

daune-interese, drept privat comparat, drept privat uniform, excepţia de neexecutare, executarea silită în natură, neexecutarea contractului, prejudiciu, răspundere contractuală, rezoluţiune, sancţiune

Adnotare

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu complex al instituţiei sancţiunilor neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional, atât din punctul de vedere al dreptului uniform, cât şi al dreptului statelor relevante. S-a propus scopul de a formula anumite concluzii de ordin teoretic şi practic, principial noi pentru ştiinţă şi practică şi de a înainta propuneri de lege ferenda, care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate şi la perfecţionarea legislaţiei în vigoare.

Problema ştiinţifică soluţionată prin prezentul studiu este elaborarea conceptului sancţiunilor neexecutării contractului printr-o abordare sistemică a acestor sancţiuni în dreptul comerţului internaţional. Pentru prima dată în doctrina dreptului comerţului internaţional sancţiunile neexecutării contractului sunt abordate ca o instituţie consolidată. Din punct de vedere ştiinţific, o asemenea tratare urmează să contribuie la elaborarea unei teorii generale a neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional, menite să asigure o abordare ştiinţifică profundă şi complexă a mijloacelor juridice ce asigură protejarea victimei neexecutării contractului. Din punct de vedere practic, prezentarea unitară a sancţiunilor neexecutării contractului va uşura creditorului obligaţiei neexecutate perceperea posibilităţilor pe care i le oferă legea şi îi va permite să aleagă acel instrument juridic care corespunde mai mult intereselor sale. Recomandările practice care rezultă din concluziile teoretico-ştiinţifice pot fi aplicate în procesul de administrare a sancţiunilor neexecutării contractului în practica operaţiunilor de comerţ internaţional. Propunerile de lege ferenda înaintate în teză pot fi utile legislatorului din Republica Moldova în optimizarea normelor juridice, în scopul alinierii acestora la tendinţele actuale de dezvoltare a dreptului contractelor pe plan internaţional.

Teza a fost perfectată în anul 2012, în Chişinău. Teza este compusă din: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 267 de pagini de text de bază, bibliografie din 254 de titluri, 14 anexe, adnotare, lista abrevierilor. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 33 de publicaţii.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEZEI
 • 1.1 Consideraţii preliminare
 • 1.2 Situaţia actuală în domeniul tezei în dreptul comparat
 • 1.3. Situaţia actuală în domeniul tezei în dreptul uniform
 • 1.4 Concluzii

2. NEEXECUTAREA CONTRACTULUI ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
 • 2.1 Conceptul de neexecutare a contractului în dreptul comparat
 • 2.2 Conceptul de neexecutare a contractului în instrumentele internaţionale de uniformizare a dreptului
 • 2.3 Concluzii

3. DAUNELE-INTERESE
 • 3.1 Caracterizarea generală şi condiţiile acordării daunelor-interese
 • 3.2 Evaluarea prejudiciului reparabil
 • 3.3 Convenţiile cu privire la răspunderea contractuală
 • 3.4 Concluzii

4. REZOLUŢIUNEA
 • 4.1 Caracterizarea generală şi condiţiile exercitării rezoluţiunii
 • 4.2 Modul de operare a rezoluţiunii
 • 4.3 Efectele rezoluţiunii
 • 4.4 Concluzii

5. ALTE SANCŢIUNI ALE NEEXECUTĂRII CONTRACTULUI ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
 • 5.1 Executarea silită în natură a obligaţiilor contractuale
 • 5.2 Excepţia de neexecutare
 • 5.3 Reducerea preţului
 • 5.4 Concluzii
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI