Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Eficienţa pregătirii artistice a gimnastelor în ciclul anual de antrenament


Autor: Liuşnea Diana Nicoleta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, planificare, pregătire artistică, măiestrie, artă, creativitate artistică, expresivitate şi originalitate, ţinută corectă şi execuţie artistică, performanţă sportivă

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 219 surse, 182 pagini, 139 de pagini text de bază, 32 tabele, 48 figuri, 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – pedagogie.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament în ciclul anual prin abordarea metodologiei de aplicare a structurii şi conţinutului pregătirii artistice a gimnastelor de 9 – 10 ani.

Obiectivele tezei:

1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv din gimnastica artistică feminină privind abordarea componentei pregătirea artistică a gimnastelor;

2. Aprecierea nivelului de pregătire artistică a gimnastelor de 9-10 ani;

3. Stabilirea structurii şi conţinutului modelului experimental de pregătire artistică a gimnastelor în ciclul anual al antrenamentului sportiv;

4. Argumentarea experimentală a eficacităţii aplicării modelului abordat în pregătirea artistică a gimnastelor de 9-10 ani în cadrul antrenamentului sportiv.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de elaborarea metodologiei de aplicare a structurii şi conţinutului pregătirii artistice în cadrul lecţiilor de antrenament la gimnastele de categoria „junioare IV – nivelul 1” pe parcursul unui an competiţional.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată o constituie durata mică alocată pregătirii artistice, folosirea insuficientă a unor mijloace specifice acestei componente în cadrul antrenamentului sportiv, fără o sistematizare judicioasă, aspecte care ar permite îmbunătăţirea vizibilă a nivelului de pregătire artistică a gimnastelor şi implicit a nivelului de execuţie la toate aparatele de concurs.

Semnificaţia teoretică constă în conceperea şi argumentarea metodologiei de eficientizare a pregătirii artistice a gimnastelor de 9-10 ani, prin elaborarea şi aplicarea în ciclul anual de antrenament a structurii şi conţinutului unui model experimental de pregătire artistică.

Valoarea aplicativă a lucrării se caracterizează prin: elaborarea unui model experimental ce include modul de aplicare a structurii şi conţinutului pregătirii artistice în antrenamentul sportiv a gimnastelor; forma distinctă de planificare a mijloacelor de pregătire artistică necesare îndeplinirii cerinţelor de concurs: realizarea tuturor cerinţelor artistice la bârnă şi sol; perfecţionarea ţinutei corecte şi expresivităţii elementelor artistice şi acrobatice din cadrul exerciţiilor de concurs la toate aparatele de gimnastică; dezvoltarea aptitudinilor creativ – artistice.

Implementarea rezultatelor cercetării. Metodologia conţinutului şi structurii modelului experimental de pregătire artistică, privind eficientizarea procesului de antrenament a gimnastelor de 9-10 ani, a fost implementată de profesorii şi antrenorii de la CSS Gimnastică Focşani şi LPS Gimnastică Galaţi. Ea poate fi utilizată în procesul de antrenament de către specialiştii din domeniu, precum şi ca material ştiinţifico-metodic de către studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina „specializare gimnastică”.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO–ŞTIINŢIFICĂ A EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DE ANTRENAMENT ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ FEMININĂ ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII ARTISTICE
 • 1.1. Particularităţi privind principiile, programarea, planificarea şi evaluarea antrenamentului sportiv
 • 1.2. Caracteristici principale şi tendinţe privind valoarea pregătirii artistice a gimnastelor în etapa actuală
 • 1.3. Cerinţele de bază privind pregătirea artistică din gimnastica artistică feminină
 • 1.4. Pregătirea artistică, componentă a antrenamentului sportiv în gimnastica feminină, latura strategică a virtuozităţii, eleganţei şi măiestriei execuţiilor
  • 1.4.1. Definiţii, rol, conţinut, caracteristici
  • 1.4.2. Implicaţiile baletului clasic în pregătirea artistică a gimnastelor
  • 1.4.3. Implicaţiile gimnasticii ritmice în pregătirea artistică a gimnastelor
  • 1.4.4. Rolul acompaniamentului muzical în execuţia artistică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ A NECESITĂŢII UTILIZĂRII STRUCTURII ŞI CONŢINUTULUI PREGĂTIRII ARTISTICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI GIMNASTELOR DE 9 – 10 ANI
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Contribuţia utilizării mijloacelor pregătirii artistice în antrenamentul gimnastelor în opinia specialiştilor
 • 2.4. Aprecierea nivelului de pregătire artistică a gimnastelor de la Cluburile Sportive din România
 • 2.5. Elaborarea structurii şi conţinutului modelului experimental de pregătire artistică a gimnastelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI APLICĂRII MODELULUI DE PREGĂTIRE ARTISTICĂ A GIMNASTELLOR DE 9–10 ANI
 • 3.1. Analiza comparativă a nivelului pregătirii fizice a gimnastelor din cadrul experimentului pedagogic
 • 3.2. Dinamica dezvoltării indicilor capacităţii coordinativ - artistice la gimnastele supuse cercetării în cadrul experimentului pedagogic
 • 3.3. Dinamica indicatorilor aptitudinilor creativ – artistice a gimnastelor din cadrul experimentului pedagogic
 • 3.4. Analiza indicatorilor pregătirii artistice a gimnastelor de 9 – 10 ani din cadrul experimentului pedagogic
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI