Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Variabilitatea naturală şi activitatea biosintetică a actinomicetei Streptomyces massasporeus


Autor: Bratuhina Antonina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Vladimir Şeptiţchi
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
CSS: DH 09-03.00.07
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română
Adobe PDF document0.81 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

streptomicete, variabilitate, aminoacizi, lipide, acizi graşi, activitatea antimicrobiană, UEM în diapazon milimetric de intensitate joasă, stres

Adnotare

Teza de doctor în biologie, Chişinău, 2012. Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 210 titluri, 10 anexe, 118 pagini de text de bază, 44 figuri, 14 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetărilor: studierea variabilităţii naturale şi activităţii biosintetice a tulpinilor de actinomicete Streptomyces massasporeus după păstrare îndelungată şi sub influenţa undelor electromagnetice în diapazon milimetric de intensitate joasă, precum şi a perspectivelor de utilizare a substanţelor biologic active sintetizate, pentru sporirea rezistenţei organismului animalelor la acţiunea factorilor de stres.

Obiectivele: studierea variabilităţii naturale şi activităţii biosintetice a tulpinilor S. massasporeus după păstrarea îndelungată în stare liofilizată şi pe mediul solid Czapek; studierea acţiunii UEM în diapazon milimetric de intensitate joasă asupra variabilităţii şi activităţii biosintetice a actinomicetelor S. massasporeus; elaborarea condiţiilor de cultivare pentru sporirea activităţii biosintetice a tulpinii S. massasporeus CNMN-Ac-06; studierea influenţei substanţelor biologic active, conţinute în biomasa şi lichidul de cultură a tulpinii S. massasporeus CNMN- Ac-06, asupra unor indici morfologici, funcţionali, reproductivi şi caracteristicilor comportamentale ale şobolanilor albi în condiţii de stres cronic.

Problema ştiinţifică constă în determinarea variabilităţii tulpinilor S. massasporeus – producătoare de substanţe biologic active, posibilitatea de dirijare cu sinteza lor şi perspectivele de aplicare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost identificată variabilitatea intraspecifică în populaţia de actinomicete producătoare de pigment S. massasporeus şi arătate modificările caracterelor morfo-culturale şi a proprietăţilor biosintetice în dependenţă de condiţiile de păstrare. Pentru prima dată a fost stabilită perspectiva utilizării UEM în diapazon milimetric de intensitate joasă pentru micşorarea gradului de eterogenitate la actinomicetele producătoare de pigment S. massasporeus şi sporirea activităţii lor biosintetice. А fost stabilită corelaţia între gradul de saturare a lipidelor şi activitatea lipoxigenazei la tulpina S. massasporeus CNMN-Ac-06 în funcţie de concentraţia fosforului în mediul de cultivare. Pentru prima dată s-a determinat, că substanţele biologic active, conţinute în biomasa şi lichidul de cultură al tulpinii S. massasporeus CNMN-Ac-06, contribuie la normalizarea procesului de absorbţie a nutrienţilor prin transport activ în intestinul subţire, asigură creşterea în greutate, fecunditatea animalelor homeoterme în condiţii obişnuite şi facilitează dezvoltarea unor reflexe defensive în condiţii de stres cronic.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în completarea taxonomiei actinomicetelor din genul Streptomyces şi dirijarea proceselor biosintetice şi eterogenităţii culturii prin aplicarea UEM în diapazon milimetric de intensitate joasă şi modificarea condiţiilor cultivării.

Au fost studiate particularităţile acţiunii substanţelor sintetizate de S. massasporeus CNMN-Ac-06 asupra unor indici morfologici, funcţionali, reproductivi şi caracteristicilor comportamentale ale şobolanilor albi în condiţii de stres cronic şi evidenţiate principiile, ce vor servi ca bază ştiinţifică pentru elaborarea de noi biopreparate destinate sporirii intensităţii creşterii, fecundităţii şi rezistenţei macroorganismului la acţiunea factorilor extremi.

Valoarea aplicativă. Au fost selectate şi recomandate medii nutritive solide pentru menţinerea tulpinilor S. massasporeus în condiţii de laborator, care asigură o creştere bună şi omogenitate maximă în populaţie. Au fost propuse medii nutritive pentru cultivarea submersă, care sporesc activitatea biosintetică a streptomicetelor. Au fost stabiliţi parametrii optimi de acţiune a UEM în diapazon milimetric de intensitate joasă, care asigură omogenitatea maximă în populaţia S. massasporeus şi stimulează activitatea biosintetică. Rezultatele obţinute au conturat perspectiva utilizării biomasei şi lichidului de cultură al S. massasporeus CNMN-Ac-06 pentru prevenirea şi corectarea tulburărilor provocate de stres la animalele homeoterme.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Au fost propuse medii nutritive pentru păstrarea tulpinilor de actinomicete S. massasporeus, care asigură variabilitate minimală, productivitatea şi activitatea biosintetică stabilă. Principiile de bază ale lucrării sunt implimentate în cercetările realizate în cadrul Colecţiei Naţionale de Microorganisme Nepatogene a IMB al AŞM şi în procesul didactic al facultăţii de medicină a Universităţii de Stat Nistrene „T.G. Şevcenco”.

Cuprins


1. АКТИНОМИЦЕТЫ РОДА STREPTOMYCES – ПРОДУЦЕНТЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
 • 1.1. Естественная изменчивость и биосинтетическая активность актиномицетов рода Streptomyces – продуцентов биологически активных веществ
 • 1.2. Факторы, влияющие на биосинтетическую активность микроорганизмов
 • 1.3. Биологически активные вещества, синтезируемые актиномицетами рода Streptomyces, и их практическое значение
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. ЕСТЕСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И БИОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ АКТИНОМИЦЕТОВ STREPTOMYCES MASSASPOREUS ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
 • 2.1. Естественная изменчивость штаммов S. massasporeus CNMN-Ac-06, S. massasporeus CNMN-Ac-07 и S. massasporeus CNMN-Ac-08 после хранения на агаризованной среде Чапека
 • 2.2. Естественная изменчивость штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 после хранения в лиофилизированном состоянии
 • 2.3. Изменение биосинтетической активности актиномицетов Streptomyces massasporeus после длительного хранения
  • 2.3.1. Накопление биомассы, синтез липидов и аминокислот штаммом S. massasporeus CNMN-Ac-06 после хранения в лиофилизированном состоянии
  • 2.3.2. Накопление биомассы, липидообразование и антимикробная активность штаммов S. massasporeus CNMN-Ac-06, S. massasporeus CNMN-Ac-07 и S. massasporeus CNMN-Ac-08 после хранения на агаризованной среде Чапека
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОСИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ АКТИНОМИЦЕТОВ STREPTOMYCES MASSASPOREUS
 • 3.1. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности на изменчивость и биосинтетическую активность актиномицетов Streptomyces massasporeus
  • 3.1.1. Изменчивость S. massasporeus CNMN-Ac-06 после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности…...
  • 3.1.2. Накопление биомассы и липидообразование штаммов S. massasporeus CNMN-Ac-06, S. massasporeus CNMN-Ac-07 и S. massasporeus CNMN-Ac-08 после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности
  • 3.1.3. Аминокислотный состав биомассы и культуральной жидкости штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности
  • 3.1.4. Антимикробная активность штаммов S. massasporeus CNMN-Ac-06 и S. massasporeus CNMN-Ac-07 после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности
 • 3.2. Влияние условий культивирования на биосинтетическую активность актиномицетов Streptomyces massasporeus
  • 3.2.1. Накопление биомассы, синтез липидов и аминокислот штаммами S. massasporeus CNMN-Ac-06, S. massasporeus CNMN-Ac-07 и S. massasporeus CNMN-Ac-08 на средах разного состава
  • 3.2.2. Накопление биомассы и липидообразование штаммом S. massasporeus CNMN-Ac-06 на средах с разной концентрацией фосфора
  • 3.2.3. Влияние концентрации фосфора в среде культивирования на биосинтез липоксигеназы штаммом S. massasporeus CNMN-Ac-06
  • 3.2.4. Влияние количества и возраста посевного материала на накопление биомассы и липидообразование штаммом S. massasporeus CNMN-Ac-06
  • 3.2.5. Действие температуры и рН среды культивирования на накопление биомассы штаммом S. massasporeus CNMN-Ac-06
 • 3.3. Выводы по главе 3

4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ШТАММА STREPTOMYCES MASSASPOREUS CNMN-Ac-06
 • 4.1. Токсикологические свойства биомассы и культуральной жидкости штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06
 • 4.2. Влияние биологически активных компонентов биомассы и культуральной жидкости штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 на плодовитость экспериментальных животных
 • 4.3. Влияние биологически активных компонентов биомассы и культуральной жидкости штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 на прирост массы тела экспериментальных животных в обычных физиологических условиях и при тепловом стрессе
 • 4.4. Влияние биологически активных компонентов биомассы штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 на всасывание пищевых веществ в тонкой кишке в условиях хронического стрессирования
 • 4.5. Влияние биологически активных компонентов биомассы и культуральной жидкости штамма S. massasporeus CNMN-Ac-06 на нейрофизиологические аспекты оборонительного поведения экспериментальных животных
 • 4.6. Выводы по главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ