Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale în legislaţia Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat


Autor: Păduraru Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 343.53(043.3)

Adobe PDF document 1.36 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

proprietatea industrială, invenţii, modelele de utilitate, soiurile de plante, topo-grafiile circuitelor integrate, denumirile de origine a produselor, mărcile de produse şi mărcile de servicii, desenele şi modelele industrial

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 165 titluri, 179 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Această lucrare este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: analiza juridico-penală a infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale.

Scopul tezei de doctorat: aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii pentru infrac-ţiunile în domeniul proprietăţii industriale.

Obiectivele: explicarea diferenţelor specifice dintre infracţiunile, prevăzute la art.1852 şi 1853 CP RM, şi infracţiunile prevăzute în normele corespondente din legislaţia penală română; analiza deficienţelor tehnico-juridice de care suferă dispoziţiile de la art.1852 şi 1853 CP RM, precum şi normele corespondente din legislaţia penală română, etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii penale pentru infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale. Originalitatea rezultatelor obţinute de autor constă în necesitatea investigării celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal privitoare la infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale.

Problema ştiinţifică importantărezolvată constă în elaborarea concepţiei de calificare a faptelor îndreptate împotriva proprietăţii industriale, care sunt incriminate în legislaţia Republicii Moldova şi în cea a României.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin normativ, cât şi lipsa unor lucrări consacrate materiei cercetate. Această stare de lucruri împiedică aplicarea şi interpretarea corectă a reglementă-rilor în materie din legislaţia Republicii Moldova şi cea a României. În vederea înlăturării acestor neajunsuri, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări de perfecţionare a cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea practică a orga-nelor de drept, în special în ce priveşte interpretare şi aplicarea corectă a normelor privitoare la infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publi-caţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. EVOLUŢIA CONCEPŢIEI DE APLICARE A RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în România
 • 1.3. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA JURIDICO-ISTORICĂ ŞI JURIDICO-COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR PRIVITOARE LA INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
 • 2.1. Analiza juridico-istorică a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale
  • 2.1.1. Răspunderea pentru faptele infracţionale în domeniul proprietăţii industriale în conformitate cu legislaţia penală română şi cu Codul penal în vigoare al Republicii Moldova: analiza juridico-istorică
  • 2.1.2. Reglementarea răspunderii pentru faptele infracţionale în domeniul proprietăţii industriale în legiuirile penale ruse şi în Codurile penale sovietice aplicate pe teritoriul actual al Republicii Moldova: analiză juridico-istorică
 • 2.2. Analiză de drept comparat a reglementărilor privind infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA DE DREPT PENAL A INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ŞI CU CEA A ROMÂNIEI
 • 3.1. Obiectul infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale
 • 3.2. Latura obiectivă a infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale
 • 3.3. Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale
 • 3.4. Circumstanţele agravante ale infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI