Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Construcţii martirice si bazilici paleocrestine în spaţiul balcano-carpatopontic


Autor: Mocanu Petre
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-07.00.06-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

absida, atrium, crestinism, cripta, cruce, bazilica, martir, inscripţie, nava, naos

Adnotare

Teza este compusa din: introducere, patru capitole, concluzii generale si recomandari, bibliografie din 253 de titluiri, anexe (glosar, 42 de figuri, 5 harţi si 5 tabele), 150 pagini text de baza. Rezultatele obţinute la tema tezei au fost reflectate în 11 publicaţii.

Domeniul de cercetare – Construcţii martirice si bazilici paleocrestine în spaţiul balcanocarpato- pontic (secolele III-VII).

Scopul tezei de doctorat consta în realizarea unei imagini unitare si o descriere diacronica a criptelor martirice si bazilicilor paleocrestine din spaţiul balcano-carpatopontic, prin analiza surselor arheologice, narative, epigrafice si martirologice.

Noutatea si originalitatea stiinţifica a lucrarii. Teza reprezinta o prima investigaţie stiinţifica, care reuneste deopotriva izvoarele narative, epigrafice, arheologice si patristice în conturarea imaginii construcţiilor martirice si a bazilicilor paleocrestine din spaţiul balcanocarpato- pontic. Acestea fiind riguros analizate si clasificate, în funcţie de regiunile geografice si tipurile de construcţii paleocrestine.

Semnificaţia teoretica. Clasificarile întreprinse pot servi drept suport metodologic pentru viitoarele investigaţii în domeniul construcţiilor martirice si bazilicilor paleocrestine din regiunile limitrofe spaţiului balcano-carpato-pontic.

Problema stiinţifica soluţionata. Crearea unei imagini unitare asupra cultului martirilor. Completarea istoriei crestinismului în spaţiul carpato-balcano-pontic cu date privind apariţia si evoluţia construcţiilor martirice si a bazilicilor paleocrestine.

Valoarea aplicativa a lucrarii. Finalitatea tezei este în acelasi timp teoretica si practica. Ea poate fi folosita ca instrument de lucru pentru iniţierea studenţilor la specializarile Teologie si Istorie în problemele raspândirii crestinismului la nord de Balcani, dar si ca un punct de plecare pentru noi cercetari arheologice.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. Rezultatele cercetarii constituie nucleul unui curs de istorie a Bisericii Ortodoxe din România, ţinut la Facultatea de Teologie a Universitaţii din Craiova.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL STUDIERII CONSTRUCŢIILOR MARTIRICE SI A BAZILICILOR PALEOCRESTINE
 • 1.1. Istoricul cercetarii
 • 1.2. Istoriografia
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. SURSELE CU PRIVIRE LA PREZENŢA CRESTINISMULUI ÎN SPAŢIUL BALCANO-CARPATO-PONTIC
 • 2.1. Sursele narative
 • 2.2. Sursele epigrafice
 • 2.3. Izvoarele arheologice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. TIPOLOGIA CONSTRUCŢIILOR MARTIRICE SI A BAZILICILOR PALEOCRESTINE LA NORD DE BALCANI
 • 3.1. Construcţiile paleocrestine – element fundamental al raspândirii Crestinismului
 • 3.1.a. Rolul istoric al bazilicilor în raspândirea crestinismului
 • 3.1.b. Cripta martirica. Forma si semnificaţiile ei
 • 3.2. Bazilicile cu cripta
 • 3.3. Bazilicile fara cripta
 • 3.3.a. Bazilicile paleocrestine intra muros
 • 3.3.b. Bazilicile paleocrestine extra muros
 • 3.4. Particularitaţi constructive bazilicale
 • 3.4.a. Adaptarea bazilicilor
 • 3.4.b. Suprapunerea bazilicilor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ROLUL MARTIRILOR, A EPISCOPILOR SI A MITROPOLIŢILOR DIN SPAŢIUL BALCANO-CARPATO-PONTIC ÎN CONSOLIDAREA SCAUNELOR BISERICESTI SI ÎN CONSTITUIREA DOGMELOR CRESTINE
 • 4.1. Martirii din spaţiul balcano-carpato-pontic
 • 4.2. Activitatea episcopilor
 • 4.3. Rolul mitropoliţilor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI