Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Evaluarea particularităţilor epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C


Autor: Guriev Vladimir
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar, Centrul National de Sanatate Publica
Instituţia: Centrul National de Sanatate Publica
CSS: DH 50-14.00.30
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

HVB, HVC, HIV, morbidity, AgHBs, anti-HCV, immune status, lymphocytes CD4, viral load HIV

Adnotare

Teza este expusă pe 93 pagini, include introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 168 surse, 45 tabele şi 13 figuri. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: epidemiologie, virusologie, imunologie.

Scopul lucrării: Determinarea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C, întru optimizarea supravegherii epidemiologice (aspecte epidemiologice, virusologice, imunologice şi de profilaxie).

Obiectivele studiului: -Studierea şi evaluarea morbidităţii prin hepatitele virale B şi C la persoanele infectate cu HIV în special la contingentele cu risc sporit de infectare în dependenţa de locul de trai, ocupaţie, vîrstă şi gen; -Analiza şi evaluarea statusului imun şi încărcăturii virale la pacienţii nominalizaţi; -Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică a infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C.

Problema ştiinţifică soluţionată: Au fost evidenţiate particularităţile epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C în Moldova. Hepatitele virale B şi C, asociate cu infecţia HIV, demonstrează o incidenţă sporită cu evoluţia clinică severă, dar nu influenţează semnificativ reproducerea virusului HIV şi raportul indicelui immunoreglator CD4/CD8.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră au fost obţinute rezultate originale privind morbiditatea prin hepatitele virale parenterale B şi C la persoanele infectate cu HIV în dependenţă de localitate, gen, ocupaţie şi vîrstă. Au fost determinate şi evaluate particularităţile virusologice şi statusul imun la aceste categorii de persoane infectate, inclusiv gradul de influenţă a hepatitelor virale B şi C asupra evoluţiei infecţiei cu HIV. Semnificaţia teoretică: Rezultatele obţinute au permis de a evidenţia noi particularităţi epidemiologice, virusologice şi imunologice ale infecţiei HIV asociate cu HVB şi HVC în teritoriu hiperendemic pentru aceste infecţii.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute au permis de a optimiza sistemul de supraveghere epidemiologică, prevenirea răspîndirii patologiilor respective, în special în grupele cu risc sporit de infectare. Studierea statusului imun şi încărcăturii virale la infectanţiile cu HIV şi hepatitele virale parenterale B şi C face posibilă evidenţierea şi evaluarea acestor categorii de infectaţi pentru monitorizarea lor în scopul perfecţionării sistemului de tratament adecvat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice au fost folosite în elaborarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016.

Cuprins


1. INFECŢIA MIXTĂ HIV ŞI HEPATITELE VIRALE B ŞI C
 • 1.1 De ce asocierea infecţiei HIV cu hepatitele virale este atât de importantă ?
 • 1.2 Aspecte epidemiologice ale infecţiei HIV
 • 1.3 Aspecte epidemiologice ale hepatitei virale C
 • 1.4 Particularităţile coinfecţiei HIV/HVC
 • 1.5 Aspecte epidemiologice ale hepatitei virale B
 • 1.6 Particularităţiile coinfecţiei HIV/HVB
 • 1.7 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Materiale de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE EVALUĂRII PARTICULARITĂŢILOR EPIDEMIOLOGICE ALE INFECŢIEI HIV ASOCIATE CU HVC şi HVB
 • 3.1 Rezultatele evaluării particularităţilor epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu HVC
 • 3.2 Rezultatele evaluării particularităţilor epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu HVB
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. STUDIEREA PARTICULARITĂŢILOR IMUNOLOGICE ŞI VIRUSOLOGICE ALE INFECŢIEI HIV ASOCIATE CU HEPATITELE VIRALE B ŞI C
 • 4.1 Studierea influenţei hepatitelor virale B şi C asupra evoluţiei infecţiei cu virusul HIV
 • 4.2 Studierea influenţei infecţiei cu virusurile hepatitelor virale B şi C asupra evoluţiei maladiei cu virusul HIV în diferite stadii clinice
 • 4.3 Studierea morbidităţii prin hepatitele virale B şi C la pacienţi infectaţi cu HIV în dependenţă de durata infectării
 • 4.4 Studierea nivelului de încadrare în activitatea profesională a persoanelor infectate cu virusul HIV în asociere cu hepatitele virale B şi C
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI