Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Strategii şi mecanisme de guvernare politică a Consiliului Europei


Autor: Elena Dolghii
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 327(478) (043.3)

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

Consiliul Europei, organizaţie regională, Adunarea Parlamentară, Comitetul de Miniştri, strategii şi mecanisme, guvernare politică regională, guvernare globală, socializare, securitate democratică, cooperare, drepturile omului, democratizare, proiecte comune, monitorizare, asistenţă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 296 titluri, 7 anexe, 130 pagini de text de bază. Rezultatele tezei de doctor au fost expuse în 10 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova.

Domeniul de studiu. Lucrarea respectivă constituie un studiu politologic al strategiilor şi mecanismelor de guvernare politică a organizaţiilor regionale în contextul istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a investiga bazele teoretice de guvernare politică a organizaţiilor regionale şi de a analiza strategiile şi mecanismele Consiliului Europei în procesul de desfăşurare a activităţii în Republica Moldova. Efectuarea cercetării a presupus realizarea următoarelor obiective: analizarea istoriografiei cercetării problematicii; conceptualizarea guvernării politice a organizaţiilor internaţionale şi regionale; determinarea strategiilor şi mecanismelor de guvernare politică; identificarea aspectelor structural-funcţionale ale Consiliului Europei; analizarea securităţii democratice drept strategie a guvernării politice; evaluarea programelor de monitorizare şi asistenţă ale Consiliului Europei în Republica Moldova; determinarea rolului CEDO în asigurarea şi respectarea drepturilor omului în Republica Moldova; identificarea perspectivelor de cooperare dintre Consiliul Europei şi Republica Moldova în cadrul proceselor de integrare europeană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în încercarea autorului de a sistematiza istoriografia cercetării şi principalele concepţii şi teorii ale guvernării politice, a mecanismelor acesteia, din bibliografia de peste hotare şi cea autohtonă; de a identifica şi de a realiza pentru prima dată în cadrul unei investigaţii ştiinţifice analiza complexă a strategiilor şi mecanismelor de guvernare a Consiliului Europei în Republica Moldova; de a investiga potenţialul Consiliului Europei în promovarea securităţii democratice; de a determina rolul Consiliului Europei în democratizarea Republicii Moldova. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în rezultatul cercetării efectuate, o constituie justificarea guvernării politice în unitatea strategiilor şi mecanismelor de activitate a organizaţiilor regionale în condiţiile proceselor europene contemporane.

Semnificaţia teoretică a lucrării reiese din rezultatele şi concluziile obţinute în urma studiului de caz efectuat care a servit drept bază teoretico-metodologică a cercetărilor ştiinţifice a actorilor, instituţiilor şi proceselor europene. Recomandările sintetizate pot fi utilizate în cadrul activităţii Consiliului Europei în Republica Moldova, a structurilor de guvernare. Importanţa aplicativă constă în evaluarea impactului guvernării internaţionale a organizaţiilor internaţionale în special în perioada de tranziţie a societăţii moldoveneşti. Rezultatele lucrării pot fi utilizate de cadrele didactice drept suport teoretic şi empiric în completarea factologică a cursurilor universitare: “Organizaţii internaţionale”, “Teoria relaţiilor internaţionale”, „Globalistică”, etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt reflectate în tezele conferinţelor naţionale şi internaţionale şi în articole publicate în reviste de specialitate. Drept aprobare a rezultatelor serveşte activitatea în calitate de asistent al Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliul Europei în Republica Moldova în perioada 2002- 2006 şi elaborarea cursului „Strategii şi politici europene” în cadrul FRIŞPA, USM în 2006-2007.