Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Aspecte financiare ale funcţionării şi corelării sistemelor asigurărilor medicale obligatorii şi facultative


Autor: Miron Oxana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Stanislav (decedat) Fotescu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

asigurarea medicală, asigurarea medicală obligatorie, asigurarea medicală facultativă, fondurile asigurărilor medicale obligatorii, sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii, companii de asigurări, prime de asigurări, fluxuri financiare

Adnotare

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 153 de surse, 13 anexe, 128 de pagini de text de bază, inclusiv 13 de tabele şi 6 figuri.

Domeniul de studii: Economie.

Scopul şi obiectivele lucrării: Conştientizarea originei şi dezvoltarea asigurărilor medicale la nivel global, identificarea avantajelor şi dezavantejelor acestora. Studierea şi elucidarea neajunsurilor sistemului naţional de asigurări medicale obligatorii şi ale sistemului privat de asigurări medicale facultative. Identificarea corelării asigurărilor medicale obligatorii şi facultative şi elaborarea recomandărilor pentru combinarea efectivă a acestor tipuri de asigurări.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: Elaborarea recomandărilor de reformare a sistemului naţional de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Elaborarea metodelor şi mecanismelor de perfecţionare a sistemului privat de asigurări medicale şi corelarea efectivă cu sistemul de asigurări medicale obligatorii.

Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziile pot forma unele elemente metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior de profil economic.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Una din cele mai importante probleme ştiinţifice în domeniul asigurării medicale este finanţarea eficientă a sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii, precum şi elaborarea modelului specific de distribuire a surselor financiare în acest domeniu. Aceasta poate fi soluţionată pe calea descentralizării gestionării de fonduri ale asigurărilor medicale obligatorii şi atragerea companiilor de asigurări private la finanţarea instituţiilor medicale prin colaborarea activă dintre sistemele de asigurare obligatorie şi facultativă.

Valoarea aplicativă a lucrării: Implementarea în practică a recomandărilor elaborate în această teză vor contribui la sporirea eficacităţii sistemelor studiate şi anume: descentralizarea sistemului de asigurări medicale obligatorii şi crearea schemei fundamentale noi pentru Republica Moldova a redistribuirii fluxurilor financiare în acest sistem de asigurări de stat; crearea în baza experienţei mondiale a mecanismului corelării asigurărilor medicale obligatorii şi facultative, care vor permite o utilizare mai eficientă a avantajelor fiecărui sistem în parte.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Concluziile şi propunerile formulate pe baza studiului efectuat, determină semnificaţia practică a tezei, pot fi folosite pentru luarea deciziilor de către organele autoritare a sistemului de sănătate şi a sistemului finanţelor publice, şi pot contribui esenţial la reformarea strategiei de finanţare a sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ÎN CONSTITUIREA, FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE FINANŢARE A OCROTIRII SĂNĂTĂŢII PRIN ASIGURĂRILE MEDICALE
  • 1.1 Apariţia şi dezvoltarea principalelor sisteme de finanţare a ocrotirii sănătăţii prin asigurările medicale.
  • 1.2. Particularităţile organizării finanţării ocrotirii sănătăţii prin asigurările medicale în ţările cu economie avansată.
  • 1.3. Avantajele şi dezavantajele actualelor sisteme de finanţare a sănătăţii în practica internaţională.
  • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE FINANŢARE A OCROTIRII SĂNĂTĂŢII PRIN ASIGURĂRILE MEDICALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Aspectele financiare ale formării şi dezvoltării sistemului de asigurări medicale obligatorii în Republica Moldova.
  • 2.2. Organizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări medicale facultative în Republica Moldova în condiţiile existenţei asigurărilor medicale obligatorii.
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2.

3. PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII FINANŢĂRII SISTEMULUI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII PRIN ASIGURĂRILE MEDICALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Direcţii şi modalităţi de reformare a sistemului naţional de asigurări medicale obligatorii.
  • 3.2. Corelarea sistemelor de asigurări medicale facultative şi obligatorii în scopul perfecţionării finanţării sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova.
  • 3.3 Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI