Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului disciplinar


Autor: Cosumov Marina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
CSS: D 35-13.00.02
Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie muzicală permanentă; mediu muzical extraşcolar; activităţi muzicale extraşcolare; ambianţă educativ-muzicală; trăire muzicală; inteligenţă muzical-artistică; cunoaştere muzicală; tema pe acasă la educaţia muzicală

Adnotare

Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 181 titluri, 7 anexe, 128 pagini de text de bază, 19 figuri, 20 tabele.

Rezultatele cercetării sunt prezentate în 8 publicaţii ştiinţifice şi didactic-metodice.

Domeniul, actualitatea temei şi scopul. Cercetarea este consacrată temei pe acasă la educaţia muzicală (TAEM) ca element definitoriu integrator al educaţiei muzicale (EM) şcolare şi educaţiei muzicale extraşcolare; decurge din necesitatea soluţionării problemei ştiinţifice - contradicţia între metodologia proiectată curricular a lecţiei de educaţie muzicală şi metodologia temei pe acasă şi a redefinirii TAEM în contextul noului concept de educaţie muzicală în R.Moldova, şi-a propus să elaboreze conceptul şi metodologia temei pe acasă la educaţia muzicală.

Atingerea obiectivelor generale - stabilirea valorilor EM permanente şi a temei pe acasă în evoluţie istorică, argumentarea teoretică, în context curricular, a metodologiei TAEM, sistematizarea tipologiei TAEM, elaborarea Modelului pedagogic al TAEM, validarea prin experiment a Modelului - s-a rezultat cu valori care reprezintă noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării, precum Modelului pedagogic al TAEM, abordarea ştiinţifico-pedagogică complexă (epistemologică, teoretică, practică, experimentală), pentru prima dată în cadrul conceptului educaţional modern, a conceptului şi metodologiei TAEM ca element integrator al sistemului de educaţie muzicală, sistematizarea TAEM din perspectivă pedagogică, artistică şi psihologică, evoluţia ariilor conceptuale ale sistemului de educaţie muzicală permanentă; de importanţa teoretică a cercetării, dată de conceptualizarea noţiunii de temă pe acasă la educaţia muzicală, elaborarea unui concept modern de metodologie a TAEM, fundamentarea psihopedagogică a dezvoltării inteligenţei muzical-artistice la elevi prin activităţi din cadrul TAEM, şi valoarea ei practică, certificată de datele cu privire la atitudinile elevilor şi profesorilor faţă de TAEM, aplicabilitatea în practică a Modelului pedagogic al TAEM, recomandările de aplicare în practica educaţiei muzicale a metodologiei specifice TAEM.

Rezultatele cercetării au fost implementate prin publicaţii şi activitate didactică cu elevii

Cuprins


1. DIMENSIUNEA ISTORICĂ A EDUCAŢIEI MUZICALE PERMANENTE
 • 1.1. Educaţia muzicală permanentă ca principiu al educaţiei muzicale generale în evoluţie istorică
 • 1.2. Tema pe acasă în contextul evoluţiei istorice a conceptului de educaţie muzicală permanentă
 • 1.3. Aspectul integrator al temei pe acasă la educaţia muzicală din perspectivă psihopedagogică
 • 1.3.1. Mediul muzical – parte a contextului extraşcolar
 • 1.3.2. Motivaţia muzicală în activitatea muzicală extraşcolară
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TEMA PE ACASĂ - ELEMENT CONSTITUTIV DE BAZĂ AL EDUCAŢIEI MUZICALE
 • 2.1. Tipologia temelor pe acasă la educaţia muzicală
 • 2.2. Principii metodologice de elaborare a activităţilor muzicale independente în contextul învăţământului muzical-general
 • 2.3 Tema pe acasă la educaţia muzicală ca formă specifică de evaluare a culturii muzicale a elevilor
 • 2.4. Inteligenţa muzical-artistică – finalitate a educaţiei muzicale şi a temei pe acasă
 • 2.5. Modelul pedagogic al educaţiei muzicale permanente prin valorificarea temelor pe acasă la educaţia muzicală
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A TEMELOR PE ACASĂ LA EDUCAŢIA MUZICALĂ – ELEMENT DE BAZĂ AL CURRICULUMULUI DISCIPLINAR
 • 3.1. Stabilirea atitudinii profesorilor şi elevilor faţă de tema pe acasă la educaţia muzicală
 • 3.2. Valorificarea prin experiment a Modelului pedagogic al TAEM
 • 3.2.1. Implementarea în practica educaţională a activităţilor muzicale independente de formare/dezvoltare a competenţelor muzicale ale elevilor
 • 3.2.2. Dezvoltarea inteligenţei muzical-artistice a elevilor în cadrul activităţilor extraşcolare
 • 3.3. Implementarea în practica educaţională a Modelului pedagogic al TAEM
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI