Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Aspectele evolutiv-clinice şi optimizarea conduitei sarcinii şi naşterii la gravidele cu hepatită B cronică


Autor: Castraveţ Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Victor Pântea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.01
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hepatită virală B cronică (HVBC), AgHBs, AgHBe, sarcină, naştere, retard de dezvoltare intrauterină al fătului (RDIU)

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 129 de pagini tehnoredactate, ce constituie: introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 145 de surse, 4 anexe, şi include 20 de tabele, 48 de figuri şi 1 algoritm. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Obstetrică şi Ginecologie.

Scopul studiului: Evaluarea particularităţilor evolutiv-clinice, elaborarea unui algoritm diagnostic al hepatitei virale B în sarcină şi optimizarea conduitei sarcinii şi naşterii.

Obiectivele cercetării: Studierea evoluţiei sarcinii, naşterii şi rezultatelor perinatale în funcţie de prezenţa sau lipsa markerului de replicare (AgHBe) a hepatitei virale B cronice. Stabilirea particularităţilor complexului feto-placentar la gravidele cu diferite forme de HVBC. Elaborarea unui algoritm de diagnostic al formei hepatitei B la gravidele cu AgHBs pozitiv. Studierea incidenţei transmiterii VHB la nou-născuţii din mame cu HVBC.

Metodologia cercetării ştiinţifice: este un studiu clinic, analitic. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor pentru cercetarea dată a fost de tip „studiu de cohortă”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul realizat a permis, pentru prima dată în RM, stabilirea rolului HVBC în aprecierea complexă a evoluţiei sarcinii şi naşterii.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: a permis elaborarea algoritmului de diagnostic al HVB în sarcină. Studiul efectuat a evidenţiat un grad înalt de transmitere verticală a VHB.

Semnificaţia teoretică: Lucrarea dată scoate în evidenţă şi împrospătează datele ce ţin de actualitatea sarcinii la gestantele cu hepatită virală B cronică, la fel, ne convinge că algoritmul de diagnostic propus este practic şi are substrat teoretic în demonstrare.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat algoritmul de diagnostic al HVB la gravide cu AgHBs pozitiv în scopul stabilirii grupelor de risc, atât pentru sectorul primar, cât şi pentru instituţiile medicale de nivelul II şi III.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă curentă a IMSP SCM nr.1 din mun. Chişinău. Rezultatele studiului sunt utilizate în cadrul instruirilor universitare şi postuniversitare pentru cadrele medicale.

Cuprins


1. HEPATITA VIRALĂ B CRONICĂ ÎN SARCINĂ – PROBLEMĂ MEDICO-SOCIALĂ
 • 1.1. Aspecte epidemiologice şi etiopatogenetice ale hepatitei virale B cronice
 • 1.2. Particularităţile clinice şi evolutive ale hepatitei virale B cronice la gravide şi influenţa HVBC asupra sarcinii şi naşterii
 • 1.3. Valoarea metodelor de diagnostic al hepatitei virale B cronice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE STUDIULUI
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Caracteristica generală a gestantelor incluse în studiu
 • 2.3. Metodele de diagnostic aplicate în studiu
  • 2.3.1. Metoda de chestionare
  • 2.3.2. Metode biochimice
  • 2.3.3. Metode serologice de determinare a markerilor hepatitei virale B
  • 2.3.4. Testul biomolecular – detectarea prin reacţie de polimerază în lanţ (PCR) a ADN virusului hepatic B
  • 2.3.5. Examenul USG
  • 2.3.6. Velocimetria Doppler
 • 2.4. Metodele morfologice de examinare a placentei şi a anexelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICE ŞI CLINICE, EVOLUŢIA SARCINII ŞI NAŞTERII LA GRAVIDELE CU HVBC INCLUSE ÎN STUDIUL RETROSPECTIV
 • 3.1. Particularităţile anamnestice şi clinice ale gravidelor incluse în studiu
 • 3.2. Particularităţile clinice şi evolutive ale sarcinii la gravidele incluse în studiu
 • 3.3. Evoluţia naşterii pe fundal de hepatită B cronică şi portaj de AgHBs
 • 3.4. Caracteristica nou-născutului în funcţie de forma hepatitei B cronice
 • 3.5. Evaluarea rezultatelor examenelor paraclinice la pacientele incluse în studiu.
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICE ŞI CLINICE, EVOLUŢIA SARCINII ŞI NAŞTERII LA GRAVIDELE CU HVBC INCLUSE ÎN STUDIUL PROSPECTIV
 • 4.1. Caracteristica anamnestico-clinică a pacientelor incluse în studiu
 • 4.2. Particularităţile clinice şi evolutive ale sarcinii la gravidele incluse în studiu
 • 4.3. Aspectele clinice şi evolutive ale naşterii la gestantele cercetate
 • 4.4. Caracteristica nou-născutului în funcţie de forma HVBC
 • 4.5. Evaluarea rezultatelor examenelor paraclinice la pacientele incluse în studiu
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA MODIFICĂRILOR MORFOFUNCŢIONALE ALE COMPLEXULUI PLACENTAR LA GESTANTELE CU HVBC
 • 5.1. Caracteristica generală a materialului
 • 5.2. Explorările macroscopice ale complexelor placentare
 • 5.3. Explorările histopatologice ale placentei
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE