Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Elaborarea tehnologiei de demetalizare a vinirilor în baza utilizării sorbenţilor naturali modificaţi


Autor: Degteari Natalia
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nicolae Taran
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare
CSS: DH 62-05.18.07
Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română
Adobe PDF document0.91 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

bentonită activată, activare acidă, regimuri de activare, caracteristici structural-mecanice, proprietăţi de sorbţie, demetalizarea vinurilor, fier, calciu, potasiu, indici fizico-chimici, evaluarea organoleptică, antociаni, substanţe biologic active, efect economic

Adnotare

Teza consta din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, lista de referinţe din 99 surse bibliografice , 10 anexe şi cuprinde 147 pagini, înclusiv 117 pagini de text principal, 34 tabele, 24 figuri.

Specialitatea: vinificare (enologie)

Scopul lucrării - elaborarea tehnologiei noi de demetalizare a vinurilor în baza utilizării bentonitei activate de origine moldavă.

Sarcini: studiul stării fierului în vinuri şi factorilor, care influenţează asupra diferitor forme a ionilor fierului; studiul diferitor regimuri de activare a bentonitelor, studiul caracteristicilor structural-mecanice ale bentonitei activate, elaborarea regimurilor optimale de activare a bentonitei, studiul influenţei tratării vinurilor cu bentonită activată asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor tratate; elaborarea şi implementarea în producere a tehnologiei de demetalizare a vinurilor în baza utilizării bentonitei activate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor.

A fost elaborată tehnologia nouă de producere a bentonitelor activate pentru demetalizarea vinurilor. Noutatea ştiinţifică a tehnologiei noi a fost confirmată de brevetul de invenţie № 3100 din 31.07.2006, (AGEPI).

Au fost stabilite legităţile proceselor chimice, care au loc la activarea acidă a bentonitei şi modificările în formaţiunile structurale ale acesteia.

A fost studiată influenţa bentonitei activate de origine moldavă asupra componenţei minerale şi substanţelor biologic active ale vinurilor tratate.

A fost stabilită influenţa unor factori tehnologici (zdrobirea, separarea mustului, presarea mustuielei, fermentarea, sulfitarea) asupra repartizării ionilor fierului pe 4 forme în vinurile obţinute.

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrare constă în elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a tehnologiei de demetalizare a vinurilor, care fac parte din categoria producţiei ecologice, în baza utilizării unui sorbent nou obţinut prin activarea acidă a bentonitei de origine moldavă.

Valoarea aplicativă a lucrării

A fost elaborat regulamentul tehnologic de producere a bentonitei activate de origine moldavă pentru demetalizarea vinurilor.

A fost construit modelul matematic al regimurilor optimale de demetalizare a vinurilor cu bentonită activată de origine moldavă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.

A fost obţinută partida de producere de bentonită activată de origine moldavă pentru demetalizarea vinurilor (fabrica de vinuri „Vierul-Vin” S.R.L.).

Au fost efectuate încercări în producere a tehnologiei de demetalizare a vinurilor în baza utilizării sorbentului natural modificat (bentonitei activate de origine moldavă) la fabrica de vin „Vierul-Vin” S.R.L.

Volumul total al implementării tehnologiei elaborate constituie 5000 dal de vinuri albe şi roşii seci. Efectul economic de la implementare constituie 380 - 596 lei la 1000 dal vinuri materie primă tratate.

Cuprins


1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОМУТНЕНИЙ И МЕТОДАМ ИХ СТАБИЛИЗАЦИИ
 • 1.1. Роль железа в процессах образования металлических помутнений в виноградных винах
  • 1.1.2. Состояние железа в вине
  • 1.1.3. Роль железа в процессах образования металлических помутнений
  • 1.1.4. Методы стабилизации вин против металлических помутнений
  • 1.1.5. Физико-химические основы активации бентонитов
 • 1.2. Выводы к главе 1

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Методика и материалы исследований
 • 2.2. Методы исследований
  • 2.2.1. Метод определения физико-механических характеристик бентонитов и бентонитовых суспензий.
  • 2.2.2. Определение набухаемости бентонитов
  • 2.2.3. Определение седиментационных характеристик бентонитов
  • 2.2.4. Определение структурно-механических характеристик суспензий бентонита
  • 2.2.5. Определение адгезии бентонитовых суспензий
  • 2.2.6. Метод определения форм железа.
  • 2.2.7. Методика выполнения измерений массовой концентрации форм железа
  • 2.2.8. Стандартные и общепринятые методы анализов
  • 2.2.9. Математическая обработка результатов
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 • 3.1. Исследование содержания катионов железа в виноматериалах и винах и его распределение по формам
  • 3.1.1. Изучение содержания катионов металлов в виноматериалах и винах Республики Молдова
  • 3.1.2. Состояние железа в виноматериалах и винах
  • 3.1.3. Влияние различных технологических операций на состояние железа в белых сухих винах
 • 3.2.Исследование процессов кислотной активации бентонита для деметаллизации вин
  • 3.2.1. Обоснование выбора кислоты и ее концентрации для активации бентонитов
  • 3.2.2. Исследование влияния продолжительности процесса активирования на сорбционные свойства активированного бентонита
  • 3.2.3. Изучение влияния температуры сушки бентонита на сорбционные свойства активированных бентонитов
 • 3.3. Исследование структурно-механических характеристик активированного бентонита
  • 3.3.1. Седиментационный анализ активированного бентонита
  • 3.3.2. Изучение набухания активированного бентонита
  • 3.3.3. Исследование прочностных характеристик активированного бентонита
  • 3.3.4. Исследование адгезионных характеристик активированного бентонита
  • 3.3.5. Разработка усовершенствованной технологии производства активированных бентонитов для деметаллизации вин
 • 3.4. Выводы к главе 3

4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ВИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВИРОВАННОГО БЕНТОНИТА
 • 4.1. Сравнительная оценка различных способов деметаллизации виноматериалов
  • 4.1.1. Определение оптимальных режимов деметаллизации вин активированым бентонитом
  • 4.1.2. Влияние значения рН и температуры на процесс деметаллизации вин активированным бентонитом
  • 4.1.3. Математическая модель процесса обработки виноматериалов активированным бентонитом
 • 4.2. Исследование влияния деметаллизации вин активированным бентонитом на физико-химические и другие показатели обработанных вин
  • 4.2.1. Влияние обработки вин активированным бентонитом на основные их физико-химические показатели
  • 4.2.2. Влияние обработки вин активированным бентонитом на минеральный состав
  • 4.2.3. Влияние обработки вин активированным бентонитом на содержание фенольного комплекса сухих красных вин
 • 4.3. Разработка технологической схемы деметаллизации вин активированным бентонитом и внедрение в производство полученных результатов
  • 4.3.1. Разработка технологической схемы деметаллизации вин активированным бентонитом
  • 4.3.2. Внедрение в производство результатов исследований
 • 4.4. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ