Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Particularităţile fiziologo-biochimice ale creşterii şi productivităţii soiurilor de struguri pentru masă în dependenţă de combinaţiile altoi-portaltoi


Autor: Ştirbu Andrei
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Antonina Derendovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Perstniov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 10-03.00.12
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română
Adobe PDF document1.63 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

viţa de vie, soiurile de masă, soiurile de portaltoi, creştere, activitatea fotosi-ntetică, pigmenţi foliari, fluorescenţa clorofilei, productivitate

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 275 titluri, 11 anexe, 137 pagini de text, 37 figuri, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.12 - fiziologie vegetală. Scopul tezei: studierea particularităţilor fiziologo-biochimice ale creşterii, activităţii fotosintetice şi productivităţii soiurilor pentru struguri de masă introduse, provenite din diferite zone ecologo-geografice, altoite pe diferite soiuri de portaltoi.

Obiectivele cercetărilor: demonstrarea modificărilor parametrilor de creştere a lăstarilor şi a suprafeţei foliare ale plantelor pe parcursul ontogenezei, în funcţie de combinaţiile altoi-portaltoi; stabilirea influenţei portaltoiului asupra conţinutului de pigmenţi asimilatori în frunze şi relaţia lor cu fluorescenţa clorofilei; determinarea caracterului legăturilor corelative dintre indicatorii principali de creştere, activităţii fotosintetice şi productivităţii plantelor de viţă de vie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldova au fost studiate particularităţile fiziologo-biochimice ale creşterii, activităţii fotosintetice şi producti-vităţii soiurilor noi pentru struguri de masă introduse şi altoite pe diferite soiuri de portaltoi. Problema ştiinţifică - fiziologia plantelor altoite, în cadrul căreia am obţinut date noi experimentale privind identificarea legăturilor corelative dintre indicatorii proceselor de creştere, activităţii fotosintetice şi productivităţii soiurilor de masă de viţă de vie, altoite pe diferite soiuri de portaltoi.

Semnificaţia teoretică a tezei: datele experimentale obţinute prezintă un aport considerabil în cercetările de studiere a particularităţilor fiziologice şi biochimice ale plantelor de viţă de vie în cazul altoirii pe diferite soiuri de portaltoi şi reglarea direcţionată a productivităţii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiilor experimentale permit recomandarea pentru producţie în condiţiile pedoclimatice ale Zonei Centrale a Republicii Moldova cultivarea soiurilor Loose Perlette, Summer Muscat, Monukka şi Italia altoite pe soiurile de portaltoi cu vigoarea de creştere puternică 44-53M şi B×R 5BB pentru sporirea productivităţii plantelor şi calităţii strugurilor de masă.

Aplicarea rezultatelor ştiinţifice: au fost implementate în gospodăria SRL “Sauron” la cultivarea soiurilor pentru struguri de masă, introduse în Republica Moldova

Cuprins


1. ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВОЙНО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ
 • 1.1. Рост и продуктивность растений винограда, в зависимости от подвоя на котором они привиты
 • 1.2. Физиолого-биохимические особенности роста, фотосинтетической деятель-ности и продуктивности растений при прививке на различные подвои
 • 1.3. Совместимость привойно-подвойных комбинаций и методы ее определения
 • 1.4. Выводы к разделу 1

2. МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Методика исследований
 • 2.2. Объекты исследований
  • 2.2.1. Краткая характеристика привойных сортов винограда
  • 2.2.2. Краткая характеристика подвойных сортов винограда
 • 2.3. Учеты, анализы и наблюдения
 • 2.4. Условия проведения исследований
  • 2.4.1. Почвенные и агротехнические условия
  • 2.4.2. Метеорологические условия
 • 2.5. Выводы к разделу 2

3. РОСТ И РАЗВИТИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА, ПРИВИТЫХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОДВОИ
 • 3.1. Фенология роста и развития
 • 3.2. Физиолого-биохимические особенности роста и развития растений винограда
  • 3.2.1. Рост побегов
  • 3.2.2. Вызревание побегов и накопление в них углеводов
  • 3.2.3. Рост листовой поверхности
 • 3.3. Выводы к разделу 3

4. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА ПРИ ПРИВИВКЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОДВОИ
 • 4.1. Фотосинтетическая деятельность растений винограда
  • 4.1.1. Содержание в листьях пластидных пигментов
  • 4.1.2. Индукция флуоресценции хлорофилла
  • 4.1.3. Функциональные характеристики листьев, в зависимости от условий их освещенности
  • 4.1.4. Показатели фотосинтетической деятельности растений
 • 4.2. Продуктивность столовых сортов винограда
  • 4.2.1. Продуктивность побегов
  • 4.2.2. Урожайность кустов и качество ягод
 • 4.3. Выводы к разделу 4