Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Locuinţă tradiţională lipovenească din spaţiul Pruto-Nistrean şi stânga Nistrului (sec. XIX – încep. sec. XXI)


Autor: Duşacova Natalia
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Veaceslav Stepanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

locuinţă tradiţională, lipoveni, gospodărie, interior, decor, rituri de construcţie, factor confesional, reprezentări populare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, Concluzii, Bibliografie din 221 de titluri, Lista de respondenţi, 6 anexe (hărţi, tabele cu privire la numărul credincioşilor de rit vechi, Chestionarul de 135 de întrebări, Glosar, 9 scheme, 61 de fotografii); 148 de pagini de text de bază.

Publicaţii: Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: studierea complexă a locuinţei tradiţionale a creştinilor de rit vechi în spaţiul Pruto-Nistrean şi stânga Nistrului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în abordarea integrală a cercetării locuinţei lipoveneşti ca unitate a obiectelor materiale (tehnici de construcţie, planificarea şi interiorul casei ş.a.) şi spirituale (reprezentări populare şi practici rituale). Pe lângă sursele etnografice tradiţionale, au fost analizate, de asemenea, moştenirea literară şi folclorică, ceea ce extinde considerabil concepţiile despre lume în comunitatea etno-religioasă cercetată şi determină caracterul interdisciplinar al lucrării.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea specificului locuinţei tradiţionale şi al gospodăriei lipovenilor, precum şi în depistarea unor elemente comune care au apărut în urma coexistenţei îndelungate cu etnia indigenă şi alte grupuri etnice.

Semnificaţia teoretică şi practică: teza conţine o analiză cuprinzătoare a aspectelor materiale şi spirituale ale practicilor rituale legate de locuinţa credincioşilor de rit vechi, a fost dezvăluit mecanismul păstrării identităţii etnice şi religioase prin intermediul locuinţei. A fost întocmită o hartă a localităţilor contemporane ale lipovenilor, precum şi un chestionar pentru colectarea datelor cu privire la locuinţe. Rezultatele pot fi folosite la elaborarea unor serii de prelegeri şi cursuri speciale de etnologie şi antropologie culturală; în procesul creării unor complexe etnoculturale, acestea ar contribui suplimentar la păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural al regiunii.

Cuprins


1. ОСВЕЩЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ЖИЛИЩА В ТРУДАХ АВТОРОВ XIX – НАЧАЛА XXI ВВ
  • 1.1.Старообрядческое жилище Пруто-Днестровского междуречья и Левобережного Поднестровья в этнографических трудах XIX – нач. XXI вв.
  • 1.2. Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей
  • 1.3. Выводы по главе 1

2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС СТАРООБРЯДЦЕВ ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ И ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПОДНЕСТРОВЬЯ
  • 2.1. Методология исследования традиционного жилища
  • 2.2. Устройство традиционной старообрядческой усадьбы
  • 2.3. Особенности конструкции и внутренней планировки старообрядческого жилища Пруто-Днестровского междуречья и Левобережного Поднестровья
  • 2.4. Выводы по главе 2

3. ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ СТАРООБРЯДЦЕВ В СИСТЕМЕ ОБРЯДОВ И ВЕРОВАНИЙ
  • 3.1. Строительная обрядность и освоение жилого пространства
  • 3.2. Народные представления, связанные с жилищной практикой
  • 3.3. Выводы по главе 3