Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Corelarea activităţilor de învăţare pentru dezvoltarea limbajului şi a imaginaţiei creatoare


Autor: Tarlapan (Martîniuc) Livia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 33-13.00.01
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

activitate de învăţare, activitate de învăţare a limbajului/imaginaţiei, imaginaţie creatoare, creativitate, limbaj/limbaj scris/oral, sistemul activităţilor de învăţare

Adnotare

Structura tezei s-a compus din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 145 pag. text de bază, 206 surse bibliografice, 16 tabele, 16 figuri,10 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 8 lucrări ştiinţifice. Scopul cercetării: elaborarea/definirea unui sistem de activităţi de învăţare care să contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi a limbajului la elevii din clasele primare.

Obiectivele cercetării au urmărit examinarea evoluţiei conceptelor imaginaţie creatoare, limbaj, activitate de învăţare; stabilirea reperelor teoretice pentru definirea şi sistematizarea activităţilor de învăţare specifice limbajului de către elevii claselor primare şi dezvoltarea în această bază a imaginaţiei creatoare; definirea/ precizarea/stabilirea principiilor de corelare a activităţilor de dezvoltare a imaginaţiei creatoare şi a limbajului la elevii claselor primare; explorarea cadrului curricular şi al celui experienţial cu privire la activităţile de dezvoltare a imaginaţiei creatoare şi a limbajului la elevi; elaborarea unui model teoretic de dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a limbajului la elevii claselor primare; modelizarea teoretică a sistemului activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare la elevi; validarea prin experiment a sistemului activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare; formularea concluziilor generale şi a recomandărilor practice pentru învăţarea limbajului şi dezvoltarea imaginaţiei creatoare la elevi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în stabilirea reperelor teoretico-praxiologice ale învăţării limbajului şi dezvoltării imaginaţiei creatoare a elevilor claselor primare şi elaborarea unui model teoretic de corelare a celor două sisteme de activităţi. Semnificaţia teoretică a investigaţiei este dată de concretizarea unor aspecte teoretice şi ştiinţifico-metodologice ale sistemului activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare a elevilor claselor primare; de principiile sistemului activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea reperelor teoretice şi practic-experimentale de corelare a activităţilor de învăţare-dezvoltare a limbajului şi imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea aplicării în curriculum, manuale, ghiduri metodologice şi în procesul educaţional a sistemului activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare. Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut prin activitatea didactică a autoarei şi prin publicaţii.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA ISTORICĂ A ÎNVĂŢĂRII LIMBAJULUI ŞI DEZVOL-TĂRII IMAGINAŢIEI CREATOARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 1.1. Incursiuni în evoluţia conceptelor imaginaţie creatoare şi limbaj
 • 1.2. Scurt istoric privind premisele corelaţiei activităţilor de învăţare a limbajului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE, ALE LIMBAJULUI ŞI CREATIVITĂŢII ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
 • 2.1. Coordonata epistemologică a activităţii de învăţare
 • 2.2. Dimensiunea ştiinţifică a imaginaţiei creatoare şi creativităţii elevilor claselor primare
 • 2.3. Repere teoretice ale limbajului elevilor claselor primare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE A LIMBAJULUI ŞI DE DEZVOLTARE A IMAGINAŢIEI CREATOARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 3.1. Definirea şi corelarea activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare
 • 3.2. Modelul teoretic de învăţare a limbajului şi dezvoltare a imaginaţiei creatoare a elevilor claselor primare
 • 3.3. Studiul experienţial al limbajului şi imaginaţiei creatoare a elevilor claselor primare
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. ABORDAREA SISTEMICĂ A ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE A LIMBAJULUI ŞI DE DEZVOLTARE A IMAGINAŢIEI CREATOARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 4.1. Sistemul activităţilor de învăţare a limbajului şi de dezvoltare a imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare
 • 4.2.Valori ale limbajului şi imaginaţiei creatoare ale elevilor, formate experimental
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI