Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Prevenirea victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă


Autor: Railean Daniela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

victimă, minor, victimologia juvenilă, vulnerabilitate victimală a minorului, inviolabilitate sexuală, comportament victimal, victimizarea minorului, determinante victimogene, situaţii victimogene, prevenire victimologică.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 484 numiri, 172 pagini de text de bază, 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Analiza victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă în Republica Moldova. Obiectivele principale constau în dezvoltarea ramurii victimologiei criminologice - victimologia juvenilă; stabilirea măsurilor de prevenire victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă; elaborarea recomandărilor de lege ferenda în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Este prima cercetare victimologică complexă a infracţiunilor săvârşite cu violenţă contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, în baza căreia au fost relevate legităţile procesului de victimizare a minorilor în raport cu acest tip de infracţiuni şi elaborat un sistem de prevenire a victimizării minorilor şi de reintegrare psiho-socială a acestora.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unui sistem de prevenire a victimizării minorilor în raport cu infracţiunile sexuale săvârşite cu violenţă şi de reintegrare psiho-socială a acestora.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a lucrării constă în cercetarea complexă a bazelor teoretice, juridice, metodologice privind victimologia juvenilă, analiza victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă. Valoarea aplicată a lucrării rezidă în elaborarea unui sistem de prevenire a victimizării minorilor în raport cu infracţiunile sexuale săvârşite cu violenţă şi de reintegrare psiho-socială a acestora, precum şi a propunerilor de lege ferenda.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului pot fi utilizate în vederea aplicării sistemului de prevenire a victimizării minorilor elaborat; optimizarea, sporirea activităţii şi formarea subiecţilor de prevenire victimologică; aplicării ghidurilor şi instrucţiunilor practice elaborate pentru potenţialele victime şi subiecţii sistemului de prevenire; în procesul educaţional preventiv al minorilor; precum şi în procesul didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI REGLEMENTĂRI JURIDICE CU PRIVIRE LA VICTIMOLOGIA CRIMINOLOGICĂ ŞI CEA JUVENILĂ
 • 1.1. Noţiunile de bază ale victimologiei criminologice
 • 1.2. Victimologia juvenilă – probleme teoretice şi metodologice
 • 1.3. Reglementări juridice privind protecţia minorilor victimizaţi prin infracţiune
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA VICTIMOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA INVIOLABILITĂŢII SEXUALE A MINORILOR, SĂVÂRŞITE PRIN VIOLENŢĂ
 • 2.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă
 • 2.2. Formele, determinantele şi consecinţele victimizării minorilor
 • 2.3. Personalitatea minorului – victimă a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale, săvârşite prin violenţă
 • 2.4. Comportamentul victimal al minorului în mecanismul infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale, săvârşite prin violenţă
 • 2.5. Situaţii de victimizare a minorilor prin infracţiuni sexuale săvârşite prin violenţă
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. MĂSURI DE PREVENIRE VICTIMOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA INVIOLABILITĂŢII SEXUALE A MINORILOR, SĂVÂRŞITE PRIN VIOLENŢĂ
 • 3.1. Conceptul şi etapele prevenirii victimizării minorilor
 • 3.2. Măsuri generale şi individuale de prevenire victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă
 • 3.3. Subiecţii prevenirii victimologice a infracţiunilor sexuale săvârşite cu violenţă împotriva minorilor
 • 3.4. Reabilitarea socio-psihologică a minorilor - victime ale violenţei sexuale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI