Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Fundamente teoretice si metodologice ale formarii competenţei de autonomie educaţională a profesorului


Autor: Iordăchescu Grigore-Dan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-13.00.01
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pedagogia libertăţii, autonomie/libertate educaţională a cadrelor didactice, competenţa de autonomie educaţională, paradigma sociopedagogică a competenţei de autonomie educaţională, valori ale autonomiei educaţionale, educaţia pentru libertate. Domeniul de studiu reprezintă pedagogia generală – pedagogia învăţămîntului superior

Adnotare

Structura tezei include introducere, două capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, adnotare (română, engleză, rusă), concepte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 6 anexe. 139 pagini text de bază, 16 tabele, 15 figuri.

Publicaţii la tema tezei: 7 lucrări ştiinţifice (1 curriculum disciplinar, 4 articole în reviste de profil şi 2 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale).

Scopul lucrării constă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării competenţei de autonomie educaţională a profesorului.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor teoretice şi metodologice ale formării competenţei de autonomie educaţională a profesorului pentru promovarea libertăţii în educaţie; elaborarea paradigmei sociopedagogice a CAE; analiza şi renovarea curricula Pedagogie pentru studii superioare de licenţă din perspectiva sporirii valenţelor de formare a competenţei de autonomie educaţionale; identificarea particularităţilor de formare a CAE la studenţii pedagogi; elaborarea, implementarea şi validarea Modelului de formare a competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice; identificarea condiţiilor dezvoltării CAE în vederea educaţiei pentru libertate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei este obiectivată în: actualizarea semnificaţiei termenilor de pedagogie a libertăţii, autonomie/libertate educaţională a cadrelor didactice etc.; definirea conceptului competenţă de autonomie educaţională; determinarea reperelor teoretice ale formării competenţei de autonomie educaţională a profesorului pentru promovarea libertăţii în educaţie. Modernizarea curricula de formare a cadrelor didactice prin definirea unei noi competenţe profesionale – CAE şi elaborarea/implementarea metodologiei formării acesteia la viitorii profesori în scopul educaţiei pentru libertate constituie problema ştiinţifică soluţionată în cercetare.

Semnificaţia teoretică a cercetării este justificată de: elaborarea în baza sintezei teoretice a paradigmei sociopedagogice a CAE; argumentarea caracterului integrator al competenţei de autonomie educaţională în referenţialul profesional al cadrelor didactice; analiza şi renovarea curricula Pedagogie din perspectiva sporirii valenţelor de formare a competenţei de autonomie educaţională; identificarea particularităţilor formării CAE la studenţii pedagogi; relevarea valorilor autonomiei educaţionale în paradigma socio-educațională a competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice (MFCAE).

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi validarea Modelului de formare a competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice (MFCAE), având ca suport teoretic paradigma sociopedagogică a CAE; elaborarea şi implementarea curriculumului disciplinar opţional „Autonomia educaţională a profesorului”; formularea sugestiilor metodogice pentru dezvoltarea CAE a studenţilor pedagogi prin demers strategic disciplinar, individual şi practică pedagogică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost expuse la conferinţe, experimentate în instituţii de învăţămînt universitar din România şi R. Moldova, în anii 2007–2009.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE ALE COMPETENŢEI DE AUTONOMIE EDUCAŢIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
  • 1.1 Incursiune în evoluţia conceptului de pedagogie a libertăţii
  • 1.2 Competenţa de autonomie educaţională în referenţialul cadrului didactic
  • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI FORMĂRII COMPETENŢEI DE AUTONOMIE EDUCAŢIONALĂ LA STUDENŢII PEDAGOGI
  • 2.1 Paradigma socio-pedagogică a competenţei de autonomie educaţională
  • 2.2. Analiza curriculumului pedagogic universitar din perspectiva formării competenţei de autonomie educaţională 7
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII COMPETEȚEI DE AUTONOMIE EDUCAȚIONALĂ LA STUDENȚII PEDAGOGI
  • 3.1. Particularităţile dezvoltării competenţei de autonomie educaţională la studenţii pedagogi
  • 3.2. Descrierea modelului de formare a competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice
  • 3.3. Condiţii pedagogice ale formării competenţei de autonomie educaţională la studenţii pedagogi
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI