Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Raportul juridic de drept al mediului


Autor: Nicolau Ingrid-Ileana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ştefan Belecciu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

raport juridic de dreptul mediului, subiecte ale raportului de dreptul mediului, obiectul raportului de dreptul mediului, contractul ecologic, drepturile ecologice, obligaţiile ecologice, raporturile de răspundere de mediu, raporturile de beneficiere de resursele naturale, raporturile de mediu de interes public, raporturile de mediu de interes privat

Adnotare

Structura lucrării: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia constituită din 149 surse, volumul textului de bază fiind de 146 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 articole ştiinţifice şi un manual.

Domeniul de studii al tezei vizează raportul juridic de dreptul mediului (ecologic). Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în studierea concepţiilor doctrinare ce vizează principiile şi condiţiile de realizare a raporturilor de mediu, analiza legislaşiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice necunoscute anterior, respectiv şi apariţia unor noi categorii de principii şi reguli deschise spre cercetare, dezvăluite şi incluse în circulaţia ştiinţei juridice naţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică include un şir de propuneri şi formulări care vin să completeze ştiinţa juridică şi practica ce vizează raporturile de dreptul mediului. De asemenea, a fost formulată ideea instituirii unor relaţii specifice legate de contractul ecologic, s-a evidenţiat un spectru nou de rapoarte de dreptul mediului, la care literatura de specialitate încă nu a făcut referinţă. Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea şi argumentarea ştiinţifică şi logică a unor categorii noi de reguli specifice, aplicabile raporturilor de dreptul mediului, care vin să completeze ştiinţa juridică şi practica ce vizează raporturile de dreptul mediului.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile şi recomandările enunţate în teză vor permite dezvoltarea anumitor direcţii în ştiinţă, legislaţie şi practică. Aceasta, la rândul său, va determina revizuirea opiniei tradiţionale cu privire la raporturile de mediu. Lucrarea se caracterizează prin analiza concepţiilor doctrinare, iar tezele ştiinţifice ce se desprind de aici vor putea fi utilizate: la perfecţionarea şi dezvoltarea doctrinei juridice autohtone; la elaborarea noilor reglementări juridice; în procesul de instruire la cursul ,,Dreptul mediului”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele lucrării sunt implementate în procesul de instruire a studenţilor Facultăţii de Drept, Facultăţii Securitate şi Ordine Publică, Institutului de Formare Profesională Continuă şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. De asemenea, acestea şi-au găsit reflectare în procesul de instruire şi elaborare a lucrărilor de curs în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Spiru Haret” din Constanţa, România.