Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza modelelor de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene


Autor: Bejenari Diana
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2012
Conducători ştiinţifici: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

,
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-01.01.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Modele de aşteptare de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene, modele generalizate de aşteptare cu priorităţi, k-perioadă de ocupare, metoda matriceală, transformata Laplace-Stieltjes

Adnotare

Structura tezei:Teza este scrisă în limba română şi constă din introducere, trei capitole, o anexă, concluzii generale şi recomandări, bibliografie ce cuprinde 80 titluri. Lucrarea conţine 108 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei:Teoria sistemelor de aşteptare. Scopul şi obiectivele lucrării: Elaborarea metodelor matriceale şi algoritmilor numerici de determinare a repartiţiei k-perioadei de ocupare pentru modelele de aşteptare de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene şi pentru modelele generalizate de aşteptare cu priorităţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-au argumentat metodele matriceale de determinare a repartiţiei k-perioadei de ocupare pentru modelele de aşteptare de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene şi pentru modelele generalizate de aşteptare cu priorităţi; s-au formulat şi demonstrat unele proprietăţile ale funcţiei de repartiţie de tip PH; s-au elaborat şi argumentat teoretic algoritmi matriceali de determinare a repartiţiei k-perioadei de ocupare pentru modelele de aşteptare studiate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: elaborarea metodei matriceale şi algoritmilor matriceali de soluţionare a ecuaţiei funcţionale generalizate Kendall la determinarea repartiţiei k-perioadei de ocupare pentru modelele de aşteptare de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene şi pentru modelele generalizate de aşteptare cu priorităţi. Semnificaţia teoretică: Rezultatele prezentate în lucrare pot servi ca suport pentru continuarea cercetărilor ştiinţifice în studierea şi determinarea altor caracteristici probabilistice pentru diferite tipuri de modele de aşteptare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în sistemele de telecomunicaţii, în sistemele de transport etc., care pot fi modelate matematic cu ajutorul modelelor studiate în teză. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Algoritmii elaboraţi au fost implementaţi în formă de program soft în limbajul de programare C++.