Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei


Autor: Calmuţchi Lidia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

competenţă, cunoştinţe ecologice, capacităţi ecologice, atitudini şi comportament ecologic, competenţă ecologică, proiecte, integralizare, interdisciplinaritate, motivaţie, valori, emoţii, niveluri de competenţă ecologică

Adnotare

Structura tezei. Cercetarea este expusă în 198 de pagini de text şi cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (218 surse) şi 8 anexe. În textul tezei sunt inserate 18 figuri, 34 tabele, 7 diagrame.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 9 publicaţii (articole, comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, ghid pentru studenţi, o monografie).

Domeniul de studiu îl constituie abordarea problemei formării competenţei ecologice la studenţii-chimişti în procesul de studiere a chimiei.

Scopul lucrării: rezidă în stabilirea reperelor psihopedagogice şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei ecologice la studenţii-chimişti.

Obiectivele cercetării: Determinarea gradului de abordare a problemei cercetării în teoria şi practica învăţării chimiei ecologice, identificarea conceptului de formare a competenţei ecologice, elaborarea şi validarea Modelului pedagogic structurat pe formarea competenţei ecologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea este originală prin stabilirea reperelor psihopedagogice şi psihosociale ale formării competenţei ecologice şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei ecologice prin proiecte de cercetare.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi practică a formării competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei şi prin proiecte de cercetare.

Importanţa teoretică a lucrării rezidă în elaborarea Modelul pedagogic de formare a competenţei ecologice prin proiecte de cercetare. Valoarea aplicativă a lucrării constă în optimizarea procesului de formare a competenţei ecologice la studenţi în cadrul predării-învăţării chimiei şi prin proiecte de cercetare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic pe un eşantion de 102 studenţi, Facultatea Biologie şi Chimie a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), la specialităţile Chimie, Chimie şi fizică, Chimie şi biologie.

Cuprins


1. TENDINŢELE ECOLOGICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
  <
 • 1.1. Ecologizarea învăţământului – imperativ al timpului
 • 1.2. Impactul instruirii ecologice în formarea iniţială a profesorului de chimie
 • 1.3. Aspecte psihopedagogice în formarea conştiinţei ecologice a personalităţii studentului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE TEORETICE ŞI METODOLOGICE DE FORMARE A COMPETENŢEI ECOLOGICE
 • 2.1. Chimia ecologică – factor prioritar în formarea competenţei ecologice
 • 2.2. Elaborarea Modelului Pedagogic de formare a competenţei ecologice
 • 2.3. Metodologia de implementare a Modelului Pedagogic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI MODELULUI ŞI METODOLOGIEI DE FORMARE A COMPETENŢEI ECOLOGICE
 • 3.1. Descrierea experimentului de constatare a formării competenţeiecologice în procesul studierii chimiei ecologice
 • 3.2. Descrierea experimentului de formare a competenţei ecologice
 • 3.3. Metode matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor ştiinţifice obţinute
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE