Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Elaborarea metodelor de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici practic importanţi


Autor: Edu Carolina
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Pavel Vlad
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia: Institutul de Chimie al AŞM
CSS: DH 05-02.00.10
Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sinteza selectivă, terpenoide, labdani, tetranorlabdani, pentanorlabdani, activitate biologică şi activitate organoleptică

Adnotare

Domeniul de cercetare: Chimia bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi. Rezultatele obţinute au constituit subiectul al 3 articole şi 14 comunicări la conferinţe internaţionale, total 17 lucrări ştiinţifice, două dintre care sunt semnate doar de autorul tezei. Teza constă din introducere, lista abrevierilor, investigaţii în literatura de specialitate (capitolul I), 2 capitole de bază, concluzii generale, bibliografie şi rezumatul tezei în 3 limbi, şi conţine 139 pagini de text dactilografiat, 120 pagini de text de bază, inclusiv 111 figuri, 12 tabele, 206 referinţe.

Scopul lucrării. Elaborarea metodelor originale chemo-, regio- şi stereoselective de semisinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici de importanţă teoretică şi practică. Studiul structurii şi proprietăţilor acestora, elucidarea mecanismelor de reacţie.

Obiectivele. Sinteza compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici noi, funcţionalizaţi în poziţiile C-6, C-7, C-8 şi C-9 ale ciclului B, analogi ai compuşilor naturali, importanţi şi accesibili; obţinerea compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici cu cicluri dihidropiranice şi dihidrofuranice, compuşi cu potenţiale proprietăţi odorante; studiul reacţiei de bromurare a drim-8(9)-en-7-onei şi drim-7,9(11)-dienei, compuşi pentanorlabdanici cu potenţial sintetic înalt; sinteza 7-oxoeuryfuranului, compus cu potenţială activitate biologică, intermediar convenabil pentru sinteza terpenoidelor superioare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică. Elaborarea unor metode noi, eficiente, originale şi ecologic pure de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici polifuncţionalizaţi şi compuşi cu ciclul dihidropiranic şi dihidrofuranic pornind de la norambreinolidă, obţinută din sclareol – diterpenoidă labdanică accesibilă extrasă din deşeurile de Salvie tămâioasă (Salvia sclarea L.) rămase după obţinerea uleiului eteric. Descoperirea unei metode originale de dimerizare a unui compus homodrimanic.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Au fost precizate particularităţile metodologice, fiind elaborate în premieră metode originale de α hidroxilare simultană în poziţiile C-6 şi C-9 ale ciclului B cu formarea unor derivaţi tetranorlabdanici polifuncţionalizaţi, care constituie obiecte importante pentru studii teoretice. Prin aplicarea unor metode eficiente de sinteză a fost obţinută o serie de compuşi tetranorlabdanici noi cu cicluri dihidropiranice. Procedeele propuse diversifică căile de sinteză şi lărgesc spectrul de substanţe odorante ce posedă miros de ambră gri.

Printr-o metodă nouă şi originală de dimerizare a fost obţinut un compus dimeric cu unităţi structurale tetranorlabdanice care prezintă interes pentru cristalochimie şi domeniul mecanismelor de reacţie în sinteza organică fină. Au fost stabilite condiţiile optime de obţinere din materii prime accesibile a compuşilor sesquiterpenici, analogi ai diterpenoidelor cu structura corespunzătoare fregenedanului şi izofregenedanului.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elaborată o cale nouă de sinteză a unor compuşi tetranorlabdanici noi, analogi ai antibioticelor naturale - pereniporinele A şi B, prin funcţionalizarea simultană a atomilor de carbon C-6 şi C-9 cu grupe hidroxilice α orientate. Obţinerea compuşilor tetranorlabdanici cu cicluri dihidropiranice şi legături duble trisubstituite şi exociclice, sau grupa hidroxil în poziţia C-7, substanţe odorante care oferă posibilităţi noi de sinteză a compuşilor cu miros de ambră. Dintre compuşii sintetizaţi 17 au fost testaţi pe 3 specii de fungi şi 2 specii de bacterii, 9 dintre aceştia au manifestat activitate antifungică şi antibacteriană pronunţată. Folosirea deşeurilor vegetale în calitate de materie primă cu scopul obţinerii substanţelor cu utilizare practică în economia ţării noastre.

Cuprins


1. OBŢINEREA DERIVAŢILOR TETRA- ŞI PENTANORLABDANICI DIN DITERPENOIDE LABDANICE ACCESIBILE
 • 1.1. Metode de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici din sclareol
  • 1.1.1. Metode oxidative de sinteză a norambreinolidei şi ambroxului
  • 1.1.2. Metode de sinteză a drim-9(11)-en-8α-olului
  • 1.1.3. Metode de sinteză a unor compuşi pentanorlabdanici biologic activi
  • 1.1.4. Sinteza unor furanoditerpeni naturali din derivaţi tetranorlabdanici ai sclareolului
 • 1.2. Metode de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici din larixol
  • 1.2.1. Metode de sinteză a unor compuşi pentanorlabdanici naturali şi biologic activi
  • 1.2.2. Sinteza unor compuşi odoranţi din seria ambroxului
  • 1.2.3. Metode de sinteză a unor compuşi tetra- şi pentanorlabdanici funcţionalizaţi
  • 1.2.4. Sinteza unor furanoditerpeni naturali din derivaţi tetranorlabdanici ai larixolului
 • 1.3. Metode de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici din manool
  • 1.3.1. Metode de sinteză a unor compuşi tetra- şi pentanorlabdanici naturali şi a unor intermediari importanţi pentru sinteza compuşilor naturali
  • 1.3.2. Metode de sinteză a unor furanoditerpeni din derivaţii tetranorlabdanici ai manoolului.
 • 1.4. Metode de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici din 12Z- şi 12E-abienoli şi 13Z- şi 13E-neoabienoli
  • 1.4.1. Sinteza unor compuşi tetra- şi pentanorlabdanici funcţionalizaţi – intermediari importanţi în sinteza compuşilor naturali
  • 1.4.2. Metode de sinteză a norambreinolidei şi ambroxului
 • 1.5. Metode de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici din acidul labdanolic
  • 1.5.1. Metode de sinteză a unor compuşi tetra- şi pentanorlabdanici funcţionalizaţi
  • 1.5.2. Metode de sinteză a norambreinolidei şi ambroxului
 • 1.6. Metode de sinteză a unor compuşi tetra- şi pentanorlabdanici din acidul zamoranic
  • 1.6.1. Metode de sinteză a unor compuşi pentanorlabdanici naturali şi biologic activi
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA METODELOR DE SINTEZĂ A COMPUŞILOR TETRANORLABDANICI PRACTIC IMPORTANŢI
 • 2.1. Caracteristica materiei prime utilizate pentru sinteza compuşilor tetranorlabdanici
 • 2.2. Sinteza 11-homodrim-7-en-9,12,13-triolului din norambreinolidă
 • 2.3. Sinteza compuşilor tetranorlabdanici cu cicluri dihidropiranice
 • 2.5. Sinteza şi studiul reacţiei de fotooxidare sensibilizată a esterului metilic al acidului 11-homodrim-6,8(9)-dien-12-oic
 • 2.6. Obţinerea compuşilor homodrimanici funcţionalizaţi în ciclul B din esterul metilic al acidului 11-homodrim-7-en-6,9-endoperoxo-12-oic 2.7. Metode de sinteză şi cercetare a compuşilor tetranorlabdanici (homodrimanici)
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ELABORAREA METODELOR DE SINTEZĂ A COMPUŞILOR PENTANORLABDANICI PRACTIC IMPORTANŢI
 • 3.1. Caracteristica materiei prime utilizate pentru sinteza compuşilor pentanorlabdanici
 • 3.2. Sinteza derivaţilor noi ai drim-8(9)-en-7-onei
 • 3.3. Sinteza compuşilor pentanorlabdanici cu cicluri dihidrofuranice
 • 3.4. Obţinerea compuşilor drimanici funcţionalizaţi în ciclul B din 7,11-diacetoxidrim-6,8(9)-dienă
 • 3.5. Derivaţi de sinteză ai drim-7,9(11)-dienei
 • 3.6. Sinteza 7-oxo-euryfuranului din drim-7,9(11)-dienă .
 • 3.7. Metode de sinteză şi cercetare a compuşilor pentanorlabdanici (drimanici)
 • 3.8. Importanţa practică a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici noi sintetizaţi
  • 3.8.1. Testarea activităţii fungicide şi bactericide a compuşilor studiaţi
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI