Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Sindromul de insuficienţă cardiacă la copiii cu malformaţii cardiace congenitale şi hipertensiune pulmonară arterială: particularităţi fiziopatologice, clinico-evolutive, terapeutice şi prognostice


Autor: Palii Ina
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2012
Consultanţi ştiinţifici: Petru Stratulat
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Eleonora Vataman
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
CSS: DH 53-14.00.09
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

malformaţii cardiace congenitale (MCC), insuficienţă cardiacă cronică (ICC), hipertensiune pulmonară arterială (HTPA), mecanisme fiziopatologice, remodelare cardiacă, biomarcheri, factori de prognostic, copii

Adnotare

Teza este scrisă în limba română, expusă pe 208 pagini şi constă din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumate în limba română, rusă şi engleză şi bibliografia cu 287 de referinţe. Materialul ilustrativ include 55 de tabele şi 31 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 61 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie pediatrică.

Scopul cercetării: Evaluarea particularităţilor fiziopatologice, clinico-evolutive şi terapeutice la copiii cu sindromul de insuficienţă cardiacă pe fundal de malformaţii cardiace congenitale şi hipertensiune pulmonară arterială.

Obiectivele cercetării: Elucidarea mecanismelor fiziopatologice, particularităţilor clinico-evolutive şi paraclinice, predictorilor severităţii şi riscului dezvoltării sindromului de ICC secundar MCC în funcţie de gradul HTPA. Evaluarea nivelelor circulante ale biomarcherilor ICC: endotelina-1, NT-proBNP, oxidului nitric; ale citokinelor proinflamatorii: TNF-alpha, IL-1β, IL-6 şi estimarea rolului stresului oxidativ în fiziopatologia, diagnosticul şi evoluţia maladiei. Studiul clinic complex al eficacităţii preparatului sildenafil în tratamentul copiilor cu HTPA şi ICC şi elaborarea unui program de management terapeutic optimizat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Sunt în premieră elucidate mecanismele fiziopatologice (activarea neuroendocrină, citokinele proinflamatorii şi stresul oxidativ) implicate în evoluţia sindromului de ICC pe fundal de MCC şi HTPA de diferit grad. Problema ştiinţifică soluţiontă în teză: Excelarea mecanismelor fiziopatologice respective a permis identificarea căilor posibile de corecţie a sindromului de ICC asociat cu HTPA în scopul ameliorării prognozei, evidenţierea predictorilor severităţii.

Semnificaţia teoretică: Este consolidat şi completat conceptul contemporan neuroendocrin, citokinic şi cel de activare a stresului oxidativ în patogenia ICC secundare MCC cu HTPA.

Valoarea aplicativă a lucrării: Stabilirea diagnosticului precoce, abordarea unui management diagnostic şi terapeutic corect şi oportun în scopul prevenirii complicaţiilor severe şi ameliorării calităţii vieţii copiilor cu ICC secundar MCC şi HTPA.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în clinica de cardiologie a ICŞDOSM şi C.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ALE INSUFICIENŢEI CARDIACE LA COPII SECUNDARE MALFORMAŢIILOR CARDIACE CONGENITALE CU HIPERTENSIUNE PULMONARĂ ARTERIALĂ.
 • 1.1. Date generale, consideraţii fiziopatologice, mecanisme compensatorii
 • 1.2. Particularităţi clinico-evolutive, paraclinice şi factorii de prognostic nefavorabil
 • 1.3. Viziuni terapeutice contemporane
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a loturilor de studiu şi a etapelor cercetării
 • 2.2. Metodologie
 • 2.2.1. Examenul clinic
 • 2.2.2. Explorări paraclinice
 • 2.2.2.1. Metode instrumentale de investigare
 • 2.2.2.2. Metode biochimice şi imunologice de cercetare
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICO - PARACLINICE ALE INSUFICIENŢEI CARDIACE SECUNDARE MALFORMAŢIILOR CARDIACE CONGENITALE CU HIPERTENSIUNE PULMONARĂ ARTERIALĂ ŞI MECANISMELE FIZIOPATOLOGICE (etapa 1)
 • kkk
 • 3.1. Rolul factorului etiologic
 • 3.2. Vârsta la debutul ICC
 • 3.3. Manifestările clinice la debutul ICC
 • 3.4. Particularităţile clinice ale ICC cu HTPA
 • 3.5. Clasa funcţională a ICC şi comorbidităţile
 • 3.6. Mecanismele compensatorii centrale ale ICC cu HTPA
  • 3.6.1. Manifestările electrofiziologice
  • 3.6.2. Remodelarea cardiacă
  • 3.6.3. Modificările radiologice
 • 3.7. Mecanismele compensatorii periferice ale ICC cu HTPA
  • 3.7.1. Simptome şi semne clinice specifice afectării hemodinamicii periferice
  • 3.7.2. ICC dreaptă izolată şi HTPA
  • 3.7.3. Falimentul creşterii staturo-ponderale
 • 3.8. Rolul marcherilor biologici în evoluţia ICC cu HTPA
  • 3.8.1. Mediatorii inflamatori, vasodilatatori şi vasoconstrictori: citokinele, oxidul nitric şi endotelina-1
  • 3.8.2. Peptidul natriuretic
  • 3.8.3. Stresul oxidativ
  • 3.8.4. Albumina ischemic modificată, lactatul şi unele enzime cardiace
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3.

4. EFICACITATEA ŞI TOLERANŢA INHIBITORULUI FOSFODIESTERAZEI TIP 5 - SILDENAFIL ÎN HIPERTENSIUNEA PULMONARĂ ARTERIALĂ SECUNDARĂ ŞUNTURILOR CONGENITALE SISTEMICO - PULMONARE CU INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ (etapa 2)
 • 4.1. Influenţa sildenafilului asupra simptomelor clinice şi toleranţei la efort
 • 4.2. Modificarea parametrilor hemodinamici în tratamentul cu sildenafil
  • 4.2.1. Indicii hemodinamici pulmonari şi saturaţia O2 sistemică
  • 4.2.2. Parametrii hemodinamici sistemici şi indicele cardiac
  • 4.2.3. Parametrii hemodinamici cardiopulmonari obţinuţi la cateterismul cardiac
 • 4.3. Evoluţia proceselor de remodelare cardiacă şi funcţia VD în tratamentul cu sildenafil
  • 4.3.1. Procesele de remodelare cardiacă
  • 4.3.2. Funcţia VD, indicele cardiotoracic şi Moore
 • 4.4. Dinamica marcherilor biologici în tratamentul de durată cu sildenafil
  • 4.4.1. Marcherii inflamaţiei, oxidul nitric şi endotelina-1
  • 4.4.2. Stresul oxidativ şi sistemul antioxidant
  • 4.4.3. Albumina ischemic modificată, lactatul şi enzimele cardiace
 • 4.5. Efectele adverse ale tratamentului cu sildenafil
 • 4.6. Punctele finale majore şi secundare ale studiului
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. EVOLUŢIA ŞI PROGNOSTICUL INSUFICIENŢEI CARDIACE SECUNDARE MALFORMAŢIILOR CARDIACE CONGENITALE CU HIPERTENSIUNE PULMONARĂ ARTERIALĂ (etapa 3)
 • 5.1. Particularităţile evolutive ale ICC cu HTPA
 • 5.2. Determinarea precoce a factorilor de prognostic nefavorabil ai ICC cu HTPA
 • 5.3. Stratificarea riscului dezvoltării ICC
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE