Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa algei verzi Dunaliella salina


Autor: Iaţco Iulia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Liliana Cepoi
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
CSS: DH 09-03.00.23
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Dunaliella salina, şoc hiperosmotic, compuşi coordinativi, biotehnologii, fosfolipide, β-caroten, preparate lipidice

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 265 titluri, 10 anexe, volum total de 135 pagini de text de bază, 14 tabele şi 49 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa algei verzi Dunaliella salina CNM-AV-02.

Obiective: Studiul influenţei şocului hiperosmotic indus asupra componenţei cantitative şi calitative a lipidelor la Dunaliella salina CNM-AV-02; identificarea căilor de soluţionare a problemei reducerii productivităţii la Dunaliella salina CNM-AV-02 în condiţii de şoc hiperosmotic; stabilirea posibilităţilor de sporire a cantităţii de lipide în biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02 şi elaborarea procedeelor de sinteză dirijată; elaborarea tehnologiilor complexe de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa de dunalielă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată a fost demonstrată posibilitatea soluţionării problemei reducerii productivităţii algei Dunaliella salina în condiţii de şoc hiperosmotic indus prin utilizarea compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizi; pentru prima dată a fost utilizată extragerea cu etanol a fosfolipidelor din biomasa de Dunaliella salina.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea soluţiilor care asigură sporirea eficienţei biotehnologiilor cu utilizarea algei verzi Dunaliella salina, prin obţinerea complexului lipidic valoros al microalgei de rând cu β-carotenul.

Semnificaţia teoretică: Au fost obţinute date noi referitor la posibilitatea dirijării proceselor biosintetice la dunalielă în condiţii de şoc hiperosmotic în direcţia acumulării maxime de lipide cu evitarea pierderilor de biomasă prin utilizarea compuşilor Fe(III) şi ai Zn(II).

Valoarea aplicativă. Tehnologiile complexe de obţinere a preparatelor lipidice în baza biomasei de Dunaliella salina, elaborate în cadrul acestei lucrări, oferă facilităţi de optimizare şi eficientizare a fluxurilor tehnologice ale întreprinderilor, care realizează cultivarea dunalielei, prin obţinerea mai multor preparate în cadrul aceluiaşi flux tehnologic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tehnologia de extragere a fosfolipidelor şi tehnologia de obţinere a preparatului lipidic complex DsLT au fost implementate la SRL „Ficotehfarm” (Acte de implementare nr. 02-11 şi 03-11 din 20.11.2011).

Cuprins


1. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PREPARATELOR LIPIDICE CU UTILIZAREA MICROALGELOR
 • 1.1. Tehnologii tradiţionale de obţinere a preparatelor lipidice
 • 1.2. Microalgele - obiecte de perspectivă ale tehnologiilor de obţinere a preparatelor lipidice
 • 1.3. Dunaliella salina – obiect biotehnologic
 • 1.4. Utilizarea practică a preparatelor lipidice din microalge
  • 1.4.1. Lipidele microalgale utilizate pentru producerea biocombustibilului
  • 1.4.2. Preparatele lipidice în tratamentul diferitor patologii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUŢII METODICE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metode de investigaţie
  • 2.2.1. Metoda de determinare a biomasei la Dunaliella salina
  • 2.2.2. Ajustarea metodei gravimetrice de determinare a lipidelor în scopul studiului tulpinii Dunaliella salina CNM – AV – 02
  • 2.2.3. Ajustarea metodei de determinare spectrofotometrică a lipidelor în studiul tulpinii Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 2.2.4. Elaborări metodice destinate separării şi identificării fosfolipidelor din biomasa de Dunaliella salina
  • 2.2.5. Determinarea β-carotenului în biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 2.2.6. Metodele de analiză statistică aplicate
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DIRIJAREA PROCESULUI DE ACUMULARE A BIOMASEI ŞI MODELAREA CANTITĂŢII ȘI CALITĂŢII LIPIDELOR LA DUNALIELLA SALINA CNM-AV-02
 • 3.1. Rolul stresului osmotic în modificarea cantităţii de biomasă şi a componenţei ei biochimice la Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 3.1.1. Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra acumulării biomasei şi a cantităţii de lipide la Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 3.1.2. Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra conţinutului calitativ al lipidelor în biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02
 • 3.2. Acţiunea compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizi asupra acumulării biomasei şi a cantităţii de lipide la Dunaliella salina CNM-AV-02
 • 3.3. Influenţa cumulativă a stresului salin şi a compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizi asupra acumulării biomasei şi a conţinutului de lipide la Dunaliella salina CNM-AV-02
 • 3.4. Influenţa cumulativă a stresului salin şi a compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizi asupra profilului lipidic la Dunaliella salina CNM-AV-01
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PREPARATELOR LIPIDICE DIN BIOMASA DE DUNALIELLA SALINA
 • 4.1. Elaborarea procedeelor de cultivare a Dunaliella salina în scopul obţinerii cantităţii maximale de lipide
 • 4.2. Procedeu de extragere a fosfolipidelor din biomasa de Dunaliella salina
 • 4.3. Procedeu de obţinere a preparatului lipidic din biomasa de Dunaliella salina
 • 4.4. Tehnologii complexe de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 4.4.1. Tehnologie de obţinere a preparatului fosfolipidic ”DsFL” din biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02
  • 4.4.2. Tehnologie de obţinere a preparatului lipidic ”DsL” din biomasa de Dunaliella salina, rezultată din alte tehnologii
  • 4.4.3. Tehnologie de obţinere a preparatului lipidic complex ”DsLT” din biomasa de Dunaliella salina CNM-AV-02
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI