Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea controlului financiar în Republica Moldova


Autor: Caprian Iulia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

control financiar, resurse financiare, bilanţ contabil, executarea bugetului, autonomie financiară, consolidarea veniturilor, venit, declaraţie, utilitate, fraudă, sancţiuni, funcţie-scop, optimizare, probabilitate, testare, corectitudine, taxe, eficienţă

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 135 surse; 175 pagini de text ce includ: 8 anexe, 33 figuri, formule, 40 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări.

Domeniul de studiu: finanţe-monedă-credit.

Scopul şi obiectivele lucrării: cercetarea şi elaborarea mecanismelor de eficientizare a controlului financiar în Republica Moldova; fundamentarea direcţiilor şi strategiilor de organizare a controlului financiar al resurselor financiare publice. Pentru realizarea scopului se propun următoarele obiective ale cercetării: studierea şi concretizarea conceptelor privind controlul financiar; elaborarea modelului economico-matematic privind modelarea procesului de elaborare a planului calendaristic optim de control financiar; formularea concluziilor şi înaintarea propunerilor privind eficientizarea controlului financiar în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: aprofundarea conceptului de control al resurselor financiare publice; elaborarea unei noi metodologii privind controlul financiar public; evidenţierea unor forme moderne de gestionare a finanţelor publice în instituţiile administrative; elaborarea prin metode economico-matematice a modalităţilor de optimizare a timpului necesar pentru efectuarea reviziilor financiare; modelarea matematică a procesului de educaţie a contribuabilului prin elabora-rea metodelor adecvate de prevenire a evaziunilor.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în propunerea şi în justifi-carea din punct de vedere economic a măsurilor de eficientizare a controlului financiar, scopul final fiind ridicarea nivelului controlului financiar în vederea majorării resurselor financiare ale statului. Analiza ştiinţifică a metodelor de organizare şi control financiar în Republica Moldova efectuată de autor poate fi pusă la baza perfecţionării legislaţiei fiscale, a formelor de organizare, de sancţionare a agenţilor nedisciplinaţi. Tocmai problemele controlului financiar din Republica Moldova au condus autorul la ideea de a modela matematic unele procese, de a deduce concluzii şi de a înainta propuneri adecvate situaţiilor financiare create.

Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziile realizate formează elementele de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic desfăşurat în instituţiile de învăţământ economic superior.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă din recomandările expuse, a căror implementare va spori eficienţa domeniilor vizate, inclusiv a metodelor şi procedurilor de efectuare a controlului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări elaborate în teză au fost acceptate spre implementare în activitatea Curţii de Conturi, a Serviciului Vamal, precum şi în studierea cursurilor universitare.

Cuprins


1. EVOLUŢIA CONTROLULUI FINANCIAR
 • 1.1 Sistemul controlului financiar
 • 1.2 Controlul financiar şi instituţiile administrative: probleme, reflecţii
 • 1.3 Rolul controlului financiar-fiscal
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. PROBLEMELE CONTROLULUI FINANCIAR: SOLUŢII METODOLOGICE
 • 2.1 Controlul fiscal, evaziunea fiscală
 • 2.2 Problemele eficientizării controlului financiar
 • 2.3 Problema cuantificării economiei tenebre
 • 2.4 Problema testării corectitudinii revizorilor
 • 2.5 Concluzii la Capitolul 2

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Lupta cu infracţiunile economice în Republica Moldova
 • 3.2 Metode de control financiar în Republica Moldova
 • 3.3 Controlul financiar public în Republica Moldova
 • 3.4 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZI GENERALE ŞI RECOMANDĂRI