Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mucozectomia endoscopică şi disecţia endoscopică submucoasă în tratamentul formaţiunilor displazice şi neoplazice a mucoasei tractului digestiv


Autor: Istrate Viorel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.27
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

leziuni displazice şi neoplazice precanceroase, cancer precoce, mucozectomie, rezecţie endoscopică de mucoasă, disecţie endoscopică submucoasă

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 139 pagini şi este constituită din introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 344 surse, 57 tabele, 62 figuri, 14 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: chirurgie endoscopică.

Scopul studiului: Ameliorarea rezultatelor tratamentului leziunilor displazice şi neoplazice precanceroase, al cancerului precoce a mucoasei TGI, sporirea eficacităţii profilaxiei oncologice primare şi secundare, în baza elaborării, perfecţionării şi aprecierii comparative a tehnicilor ME.

Obiectivele lucrării. Determinarea particularităţilor tehnice ale diferitor metode REM şi DES, şi aplicabilităţii lor în diferite segmente ale TGI.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră, s-au studiat caracteristicile electrice, fizico-chimice, agresivitatea tisulară a soluţiilor pentru LS, s-au elaborat, brevetat şi implementat în practică metode noi de rezecţie a NV dificile şi de închidere endoscopică a defectelor mari de mucoasă după ME, s-au elaborat criteriile de aplicare a variantei tehnice a ME conform localizării şi caracteristicilor leziunii, metodic s-au studiat factorii clinici, de laborator, endoscopici responsabili pentru complicaţii în ME, sunt determinate discrepanţele dintre forceps-biopsie şi histologia finală după ME.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în argumentarea tratamentului endoscopic radical al leziunilor displazice şi neoplazice precanceroase, al Cr precoce a mucoasei TGI. S-au argumentat indicaţiile pentru varianta ME, ca tratament alternativ chirurgiei deschise în leziunile displazice şi neoplazice selectate ale mucoasei TGI. S-a stabilit riscul complicaţiilor pentru variante tehnice ME. S-au elucidat discrepanţele dintre analiza histopatologică pre- şi postoperatorie.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-a demonstrat eficacitatea tratamentului endoscopic, local, radical al leziunilor displazice şi neoplazice precanceroase, polipoide şi plane, precum şi al Cr precoce a mucoasei TGI, prin ME. Au fost evaluate şi determinate opţiunile tehnice şi metodologice pentru varianta ME în dependenţă de forma neoplaziei şi segmentul digestiv afectat. A fost determinată rata complicaţiilor în ME şi confirmat controlul endoscopic al lor în majoritatea absolută a cazurilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea curentă a secţiei Chirurgie endoscopică, IMSP SCMS RM, în activitatea didactică Catedra Chirurgie nr.1 „N.Anestiadi”şi Clinica Medicală nr.6 a USMF „N. Testemiţanu”.

Cuprins


1. CONCEPŢII ACTUALE ÎN APLICAREA MUCOZECTOMIEI ENDOSCOPICE ŞI DISECŢIEI ENDOSCPICE SUBMUCOASE ÎN TRATAMENTUL NEOPLAZIILOR ŞI DISPLAZIILOR INTRAEPITELIALE ALE TRACTULUI DIGESTIV
 • 1.1. Diagnosticul şi clasificarea contemporană a neoplaziilor epiteliale ale TGI
  • 1.1.1. Particularităţi de diagnostic şi clasificare ale neoplaziilor mucoasei TGI
  • 1.1.2. Particularităţi de diagnostic şi clasificare contemporană ale neoplaziilor papilei Vater
 • 1.2. Aspecte evolutive în tratamentul leziunilor displazice şi neoplazice intraepiteliale ale TGI
 • 1.3. Variante tehnice ale mucozectomiei endoscopice pentru leziunile epiteliale digestive
 • 1.4. Probleme discutabile de selectare a substanţelor pentru elevarea mucoasei în ME
 • 1.5. Particularitățile studiului histologic pentru aprecierea calității mucozectomiei
  • 1.5.1. Punctul de vedere al endoscopistului
  • 1.5.2. Punctul de vedere al histopatologului
 • 1.6. Rezecţia endoscopică de mucoasă şi disecţia endoscopică submucoasă ca alternativă a tratamentului chirurgical
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALELE ŞI METODELE CERCETĂRII
 • 2.1. Metodologia cercetărilor experimentale
  • 2.1.1. Metodologia aprecierii condiţiilor de injectare submucoasă şi caracteristicilor fizico-chimice ale soluţiilor pentru formarea DLS protectiv
  • 2.1.2. Metodologia aprecierii conductivităţii electrice a soluţiilor pentru elevarea mucoasei
  • 2.1.3. Metodologia aprecierii schimbărilor tisulare ca rezultat a folosirii diferitor soluţii pentru elevarea mucoasei în mucozectomia endoscopică
 • 2.2. Caracteristica materialului clinic
 • 2.3. Caracteristica generală a metodelor de laborator şi instrumentale de investigaţie
  • 2.3.1. Diagnosticarea leziunilor displazice şi neoplazice ale mucoasei TGI
  • 2.3.2. Tehnici de mucozectomie folosite în studiu
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A FOLOSIRII DIVERSELOR SOLUŢII PENTRU ELEVAREA MUCOASEI ÎN MUCOZECTOMIA ENDOSCOPICĂ
 • 3.1 Aprecierea condiţiilor de injectare submucoasă şi caracteristicilor fizico-chimice ale soluţiilor pentru formarea DLS protectiv
 • 3.2. Aprecierea conductivităţii electrice a soluţiilor pentru elevarea mucoasei
 • 3.3. Particularităţile schimbărilor tisulare ca rezultat al folosirii diferitor soluţii pentru elevarea mucoasei în mucozectomia endoscopică
 • 3.4. Condiţiile de lifting submucos în ME şi rezecabilitatea neoplaziilor superficiale gastrointestinale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI TEHNICE ALE REZECŢIEI ENDOSCOPICE DE MUCOASĂ ŞI DISECŢIEI ENDOSCOPICE SUBMUCOASE ÎN DIFERITE SEGMENTE ALE TRACTULUI DIGESTIV
 • 4.1. Rezecţia endoscopică de mucoasă şi disecţia endoscopică submucoasă în patologia esofagului
 • 4.2. Rezecţia endoscopică de mucoasă şi disecţia endoscopică submucoasă în leziunile gastrice
 • 4.3. Rezecţia endoscopică de mucoasă şi disecţia endoscopică submucoasă în leziunile duodenale
 • 4.4. Rezecţia endoscopică de mucoasă şi disecţia endoscopică submucoasă în leziunile mucoasei colorectale
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE REZECŢIEI ENDOSCOPICE DE MUCOASĂ ŞI DISECŢIEI ENDOSCOPICE SUBMUCOASE ÎN TRATAMENTUL LEZIUNILOR MUCOASEI TRACTULUI DIGESTIV
 • 5.1. Caracteristica patomorfologică a pieselor postmucozectomie
 • 5.2. Complicaţii imediate postmucozectomie: factori de risc, algoritmul de rezolvare şi profilaxie
 • 5.3. Rezultate tardive după mucozectomia endoscopică în leziunile benigne precanceroase şi maligne ale esofagului, stomacului, duodenului şi colonului
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI