Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional


Autor: Panuş Valentina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.12
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Cuvinte Cheie

instrumente contabile, control de gestiune, cost, preţ, rapoarte contabile interne, rapoarte financiare, marja de contribuţie, informaţie contabilă, decizie, proces

Adnotare

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia (175 de titluri), fiind expusă pe 129 de pagini de text de bază, 9 figuri, 49 de tabele şi 26 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: contabilitate.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în cercetarea conceptelor teoretico-metodologice ale instrumentelor şi rapoartelor contabile utilizate în procesul fundamentării deciziilor economice iar identificarea şi investigarea acestora permite perfecţionarea instrumentelor şi rapoartelor contabile cu scopul de a asigura profitabilitatea şi eficienţa activităţii entităţii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă prin aprofundarea şi dezvoltarea noţiunilor de instrument şi raport contabil; modernizarea şi perfecţionarea instrumentelor contabile; elaborarea anumitor rapoarte contabile interne utile în procesul de fundamentare a deciziilor economice; armonizarea rapoartelor financiare ale entităţilor din Republicii Moldova la cerinţele internaţionale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constă în îmbunătăţirea modului de aplicare a principalelor instrumente contabile, în modernizarea rapoartelor contabile interne, precum şi în elaborarea formatelor bilanţului şi a situaţiei de profit şi pierdere în conformitate cu prevederile IFRS. Soluţionarea acestei probleme în cercetare a arătat avantajele utilizării instrumentelor şi rapoartelor contabile în procesul decizional şi influenţa benefică a acestora asupra performanţelor entităţilor autohtone.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de sintetizarea şi perfecţionarea instrumentelor şi rapoartelor contabile utile în procesul decizional, în funcţie de necesităţile şi cerinţele utilizatorilor, precum şi propunerea soluţiilor care au permis raţionalizarea instrumentelor şi rapoartelor contabile, utilizate în procesul decizional în scopul optimizării activităţii economice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, sunt implementate în practica contabilă a entităţilor autohtone din industria uşoară şi alimentară.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND INSTRUMENTELE ŞI RAPOARTELE CONTABILE
  • 1.1 Delimitări conceptuale privind instrumentele şi rapoartele contabile
  • 1.2 Fundamentarea teoretică şi rolul informaţiei contabile in procesul decizional
  • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. MODERNIZAREA INSTRUMENTELOR CONTABILE NECESARE ÎN ADOPTAREA DECIZIILOR
  • 2.1. Aspecte problematice aferente calculaţiei costurilor
  • 2.2. Abordări metodologice şi aplicative privind formarea preţurilor
  • 2.3. Analiza ”cost-volum-profit” şi importanţa acesteia în optimizarea procesului decizional
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. RAPOARTELE CONTABILE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL
  • 3.1. Direcţii de raţionalizare a rapoartelor contabile interne
  • 3.2. Armonizarea rapoartelor financiare cu exigenţele standardelor internaţionale
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI