Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Femeia în afaceri: probleme şi soluţii pentru Republica Moldova


Autor: Micolişina Anna
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Marina (decedat) Belostecinic
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.05
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gender, femeie-manager, leaderism, roluri gender, carieră, capacitate (potenţial) de manager, statut managerial (de lider)

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, 146 de pagini de text, bibliografie din 162 surse, 10 anexe, 14 tabele şi 22 figuri. Rezultatele obţinute au fost reflectate în 9 lucrări ştiinţifice cu un volum total de 6,96 coli de autor.

Domeniul cercetării: managementul organizaţiilor din diferite sfere ale businessului.

Scopul tezei: cercetarea aspectelor gender în condiţiile reformelor din ţară şi, sistematizarea, pe această bază, a condiţiilor şi factorilor managementului care contribuie la îmbunătăţirea activităţii şi gradului de ocupare a femeilor în afaceri, avansarea lor în carieră, motivarea afirmării proprii şi creşterii statutului lor managerial.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost sistematizate aspectele managementului genderelor, contribuind astfel la înţelegerea corectă a esenţei şi actualităţii sarcinilor, reformelor economice şi transformărilor democratice din ţară; au fost precizate noţiunile de „gender”, „organizaţie gender-sensibilă”, identificate problemele-cheie ale femeilor din afaceri şi stabilite criteriile soluţionării lor; sunt precizate şi sistematizate cele mai frecvente stereotipuri de gender şi argumentate posibilităţile ameliorării situaţiei privind ocuparea femeilor în verigile de conducere, ca urmare a depăşirii acestor clişee; sunt fundamentate rolul şi specificul modelului gender motivaţional-valoric de management.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în teză. Teza tratează problema femeilor în business organizaţii în contextul asigurării unui echilibru între sexe prin elaborarea şi aplicarea modelului motivaţional-valoric de management. Modelul este orientat pentru utilizare normativă. El ajută managerii să identifice problemele femeilor în afaceri şi să determine modalităţile de soluţionare a acestora în procesul funcţionării firmelor în baza valorificării capacităţilor de gestionare ale femeilor i bărbaţilor i dezvoltării managementului de gen.

Valoarea aplicativă a tezei: principalele concluzii, trase de autor, pot fi folosite la elaborarea deciziilor şi măsurilor adoptate de business-organizaţii, în contextul Programului Naţional pentru asigurarea egalităţii genderelor din republica Moldova, în scopul îmbunătăţirii situaţiei privind ocuparea, motivarea şi promovarea femeilor în afaceri şi management; la elaborarea programei şi cursurilor de prelegeri pentru instruirea studenţilor la disciplinele universitare „Managementul” şi „Managementul genderelor”.

Semnificaţia teoretică a tezei: sunt argumentate actualitatea şi importanţa abordării gender a managementului; au fost formulate criteriile principale a modelului gender motivaţional-valoric de management; este relevat rolul femeii ca exponent al stilului de comportament adaptiv (de conducere) în cadrul organizaţiilor; au fost sistematizate şi definite particularităţile şi oportunitatea solicitudinii stilurilor de lider, condiţionate de calităţile personale şi de comportament ale femeilor, ce sunt adecvate tendinţelor contemporane ale dezvoltării businessului şi managementului; sunt identificaţi factorii depăşirii corelaţiei iluzorii a genderelor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: poate fi realizată în procesul de argumentare a deciziilor privind perfecţionarea managementului organizaţiilor conform principiului egalităţii în drepturi şi anse egale a femeilor şi bărbaţilor. Principalele concluzii ale cercetării, de asemenea, pot fi utilizate în procesul de pregătire a cursului universitar de management al genderelor.

Rezultatele cercetării au fost implementate la S.A.”Viorica Cosmetic”, S.A. ”Floare Carpet”, S.A.” Moldovahidromaş”.