Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Optimizarea administrării controlului asupra activităţii economice a întreprinderii


Autor: Carapunarlî Sergiu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentin Sverdlic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

control, întreprindere, organe de control, economia de piaţă, raportul „Doing Business”, reforma regulatorie, măsuri de optimizare, argumentarea economică, indicatori de evaluare a eficienţei controlului

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 171 numiri, 10 anexe, 123 pagini de text de bază, 12 figuri, 21 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări

Domeniul de studiu: optimizarea numărului şi funcţiilor organelor de control ce verifică activitatea economică a întreprinderilor din Republica Moldova. În lucrare a fost definit conceptul de control, au fost descrise funcţiile, formele şi obiectivele controalelor efectuate în cadrul întreprinderii, etapele metodologice de efectuare a acestuia. În partea analitică a lucrării au fost evaluate sistemul şi caracteristica organelor de control, statistica controalelor în întreprinderile din Republica Moldova, precum şi evaluată situaţia privind controalele prin prisma rapoartelor „Doing Business” şi reformei regulatorii.

Obiectivele lucrării. Teza dată are ca obiectiv studierea concepţiei controlului şi propunerea măsurilor de optimizare a acestuia în activitatea economică a întreprinderilor. Problema ştiinţifică soluţionată constă în recomandarea unor măsuri şi acţiuni eficiente ce ţin de raţionalizarea numărului şi structurii organelor de control din Republica Moldova prin prisma reformei administraţiei publice centrale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În teză au fost prezentate măsurile generale şi spceifice menite de a optimiza numărul şi funcţiile organelor de control în contextul reformei administraţiei publice centrale. De asemenea, în scopul evaluării eficienţei economice a controalelor efectuate de diferite organe de control s-a recomandat un set de indicatori specifici, oportunitatea cărora s-a argumentat din punct de vedere economic.

Semnificaţia teoretică. Abordările teoretice formează elemente de metodologie pentru investigaţiile viitoare în domeniul optimizării controalelor în cadrul întreprinderilor. De asemenea, pot fi utilizate în cadrul procesului didactic din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate pentru eficientizarea activităţii organelor de control; implementarea metodologiei de evaluare a eficienţei controlului într-o întreprindere; aplicarea modelelor economico-matematice pentru optimizarea controalelor efectuate în cadrul întreprinderilor autohtone.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de CCCEC şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII
 • 1.1 Conceptul de control în economia de piaţă
 • 1.2 Funcţiile, formele şi obiectivele controalelor efectuate în cadrul întreprinderii
 • 1.3 Sistemul metodologic şi etapele de organizare a controlului
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. EVALUAREA SITUAŢIEI ÎN CE PRIVEŞTE CONTROALELE ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Sistemul şi caracteristica organelor de control în Republica Moldova
 • 2.2 Analiza situaţiei în ce priveşte controalele în întreprinderile autohtone şi identificarea problemelor majore
 • 2.3 Evaluarea situaţiei privind controalele în întreprinderi conform rapoartelor „Doing Business”
 • 2.4 Prezentarea situaţiei în ce priveşte optimizarea activităţii organelor de control de stat prin prisma reformei regulatorii
 • 2.5 Concluzii la Capitolul 2

3. PROIECTUL DE MĂSURI DE OPTIMIZARE A CONTROALELOR ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Măsuri generale privind raţionalizarea numărului şi structurii organelor de control în Republica Moldova
 • 3.2 Măsuri specifice de optimizare a numărului şi funcţiilor organelor de control în contextul reformei administraţiei publice centrale
 • 3.3 Propunerea sistemului de indicatori pentru evaluarea eficienţei controalelor
 • 3.4 Conclizii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI