Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Căile de asigurare a constituţionalităţii în Republica Moldova


Autor: Creangă Liliana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ştefan Belecciu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Constituţia, constituţionalitatea, controlul constituţionalităţii legilor, excepţia de neconstituţionalitate, jurisdicţia constituţională.

Adnotare

Structura tezei:Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 256 numiri, 2 anexe, 142 pagini text de bază.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: specialitatea 12.00.02- Drept public (constituţional), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în elucidarea complexă a modalităţilor şi formelor de asigurare a constituţionalităţii în Republica Moldova; fundamentarea teoretico-ştiinţifică a ideei supremaţiei Constituţiei; analiza problemei valorificării echilibrului puterilor în stat; elucidarea rolului Curţii Constituţionale în calitate de pilon al respectării echilibrului puterilor în stat; evidenţierea competenţei Curţii Constituţionale cu precizarea obiectului său (sfera actelor supuse controlului); evidenţierea necesităţii reformei constituţionale pentru stabilitatea democratică a R.M; definirea conceptului justiţiei constituţionale şi a instituţiei controlului constituţionalităţii legii, de la origini pînă în prezent; descrierea formelor şi modalităţilor de realizare a controlului constituţionalităţii actelor normativ-juridice; identificarea limitelor legale şi jurisprudenţiale ale controlului constituţionalităţii legii prin intermediul unor proceduri: excepţia de neconstituţionalitate; formularea propunerilor de modificare a Constituţiei, de îmbunătăţire a cadrului legal de activitate a Curţii Constituţionale şi de asigurare a obligativităţii actelor unicului organ de jurisdicţie constituţională.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este în funcţie de complexitatea problemelor teoretice, metodologice şi aplicative legate de asigurarea constituţionalităţii, în baza căreia sunt precizate anumite legităţi, analizate opinii, formulate concluzii, propuneri şi recomandări atît de ordin teoretic, cît şi practic. Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea căilor de asigurare a constituţionalităţii prin însuşirea unor legi, acte şi politici de a fi conforme Constituţiei.

Semnificaţia teoretică a lucrării se evidenţiază prin 2 aspecte: În plan doctrinarteoretic- se cercetează evoluţia controlului de constituţionalitate folosind metoda comparativă. În plan normativ-juridic- se efectuează un studiu complex a legislaţiei naţionale privind dezvoltarea şi asigurarea constituţionalităţii.

Valoarea aplicativă a lucrării: Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele investigaţiilor, concluziile şi recomandările propuse pot servi drept bază la elaborarea şi realizarea reformei constituţionale, prin modificarea unor prevederi din Constituţie. În acest sens, considerăm că este important ca , înfăptuirea reformei constituţionale să nu se axeze pe importul democraţiei, ci pe crearea unui sistem de valori naţionale, ceea ce ar exclude decalajul între practica constituţională şi deciziile, şi principiile constituţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Implementarea recomandărilor privind realizarea reformei constituţionale, asigurarea conformităţii legilor subordonate cu prevederile Constituţiei, soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, respectarea actelor emise de Curtea Constituţională va permite ameliorarea situaţiei la acest compartiment.

Cuprins


1.ANALIZA JURIDICĂ A CONSTITUŢIONALITĂŢII ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR TEORETICE ŞI PRACTICE
 • 1.1 Căile de asigurare a constituţionalităţii prin prisma situaţiei politice actuale din Republica Moldova
 • 1.2 Concepte de asigurare a constituţionalităţii în doctrina juridică
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2.EVOLUŢIA PROCESULUI CONSTITUŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Constituţia- sursa fundamentală a sistemului constituţional
 • 2.2 Locul şi rolul Curţii Constituţionale în sistemul constituţional
 • 2.3 Puterea juridică a actelor Curţii Constituţionale în garantarea procesului constituţional
 • 2.4 Tendinţe în evoluţia controlului de constituţionalitate
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3.FUNDAMENTELE NORMATIVE ALE CONTROLULUI CA MIJLOC DE ASIGURARE A CONSTITUŢIONALITĂŢII UNOR ACTE JURIDICE
 • 3.1 Modalităţi ale controlului de constituţionalitate- rolul lor în prevenirea adoptării unor prevederi legale neconstituţionale
 • 3.2 Controlul constituţionalităţii legilor şi a iniţiativelor de revizuire a Constituţiei
 • 3.3 Controlul constituţionalităţii regulamentelor şi hotărîrilor Parlamentului
 • 3.4 Controlul constituţionalităţii decretelor Preşedintelui, al hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului
 • 3.5 Controlul constituţionalităţii tratatelor internaţionale
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4.ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE EXERCITĂRII CONTROLULUI RESPECTĂRII CONSTITUŢIEI ÎN FUNCŢIE DE ANUMITE CRITERII ŞI PROCEDURI LEGALE.
 • 4.1 Criteriul organului competent să efectueze controlul
 • 4.2 Procedura de control prin excepţia de neconstituţionalitate
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI