Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prostituţia şi proxenetismul (aspecte juridice, criminologice, istorice)


Autor: Oancea Iurie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prostituţie, proxenetism, societate civilă, fenomen social, prevenire şi contracarare, controlul social, practicarea prostituţiei şi proxenetismului, relaţii sexuale, parazitism social, răspunderea juridică.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 239 de titluri, 194 pagini text de bază, 7 anexe. Rezultele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: Efectuarea unor cercetări ştiinţifice juridice ample, criminologice şi istorice ale prostituţiei şi proxenetismului. Obiectivele principale constau în elaborarea propunerilor legislative în vederea perfecţionării normelor, care prevăd răspunderea penală pentru proxenetism şi răspunderea contravenţională pentru prostituţie, stabilirea particularităţilor şi legităţilor fenomenelor cercetate, în vederea fundamentării unui sistem eficient de prevenire şi controlul social al acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Este prima cercetare ştiinţifică realizată în Republica Moldova, care cuprinde o investigaţie amplă, interdisciplinară a aspectelor juridice, criminologice şi istorice ale fenomenelor prostituţiei şi proxenetismului, realizată prin prisma reglementărilor normative naţionale, care prevăd răspunderea pentru proxenetism şi prostituţie, legităţilor şi tendinţelor evoluţiei fenomenelor investigate, a formelor de manifestare a acestora, precum şi elaborării concepţiei de prevenire şi asigurare a controlului social asupra fenomenelor cercetate.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în perfecţionarea cadrului normativ în vigoare, care reglementează practicarea prostituţiei şi proxenetismului, stabilirea legităţilor criminologice ale fenomenelor prostituţiei şi proxenetismului, şi elaborarea concepţiei de prevenire şi de asigurare a controlului social asupra fenomenelor analizate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a lucrării rezidă în cercetarea complexă a bazelor teoretice, metodologice, juridice ale fenomenelor prostituţiei şi proxenetismului şi elaborarea concepţiei de prevenire şi de asigurare a controlului social asupra acestor fenomene. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea propunerilor de lege ferenda, care vizează răspunderea juridică pentru practicarea prostituţiei şi proxenetismului.

Implementarea rezultelor ştiinţifice. Rezultatele studiului pot fi utilizate în optimizarea organizării şi sporirea eficenţei activităţii organelor afacerilor interne de prevenire a fenomenelor analizate, precum şi în procesul didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ.

Cuprins


1. PROSTITUŢIA ŞI PROXENETISMUL: PROBLEME TEORETICE, METODOLOGICE ŞI ISTORICE
 • 1.1 Prostituţia în sistemul deviaţiilor sociale
 • 1.2 Noţiunea, trăsăturile şi natura socio-juridică a prostituţiei şi proxenetismului
 • 1.3 Analiza istorică a prostituţiei şi proxenetismului
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PROSTITUŢIEI ŞI PROXENETISMULUI
 • 2.1 Evoluţia reglementărilor juridice privind prostituţia şi proxenetismul
 • 2.2 Particularităţi ale răspunderii juridice pentru prostituţie în legislaţia Republicii Moldova
 • 2.3 Analiza juridico-penală a infracţiunii de proxenetism
 • 2.4 Delimitarea proxenetismului de alte infracţiuni adiacente
 • 2.5 Răspunderea pentru prostituţie şi proxenetism în legislaţia altor state
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2.

3.ANALIZA CRIMINOLOGICĂ ŞI PREVENIREA PROSTITUȚIEI ŞI PROXENETISMULUI
 • 3.1 Particularităţi ale fenomenului prostituţiei şi proxenetismului în Republica Moldova: starea,dinamica şi tendinţele
 • 3.2 Cauzele şi condiţiile prostituţiei şi proxenetismului
 • 3.3 Personalitatea prostituatei şi a proxenetului
 • 3.4 Prevenirea şi controlul social al prostituţiei şi proxenetismului
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI