Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Integrarea tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar – o condiţie de dezvoltare şi formare a personalităţii elevului


Autor: Vinnicenco Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 38-13.00.01
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

proces instructiv-educativ, sistem integru, tehnologie educaţională, teoria învăţării, model pedagogic, proiectare didactică, integrare, integralizare tehnologică, dezvoltare, flexibilitate, creativitate, gîndire critică, strategie didactică, consecutivitate, modernizare

Adnotare

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 164 numiri, 6 anexe, 134 de pagini de text de bază, 20 tabele, 12 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul cercetării îl constituie tehnologiile educaţionale în învăţămîntul primar.

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor metodologice de integrare a tehnologiilor educaţionale moderne în procesul educaţional cu efecte în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului de vîrstă şcolară mică.

Obiectivele cercetării: elaborarea reperelor teoretice şi metodologice de integrare a tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar; structurarea modelului procesului de integrare a tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar; elaborarea tehnologiei educaţionale în baza strategiilor gîndirii critice în învăţămîntul primar; evaluarea experimentală a dezvoltării şi formării personalităţii elevului de vîrstă şcolară mică prin integrarea tehnologiilor educaţionale moderne;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în definirea şi abordarea în context educaţional a conceptelor de „tehnologie educaţională” şi „integrare a tehnologiilor educaţionale”; elaborarea unui model a procesului de integrare a tehnologiilor educaţionale în învăţămîntul primar; elaborarea tehnologiei educaţionale în baza strategiilor de dezvoltare a gîndirii critice în învăţămîntul primar.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în structurarea modelului procesului de integrare a tehnologiilor educaţionale în învăţămăntul primar în vederea dezvoltării şi formării personalităţii elevului.

Semnificaţia teoretică a lucrării se constituie în conceptualizarea procesului educaţional din perspectiva integrării tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar care s-a materializat într-un Model pedagogic.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în proiectarea reperelor metodologice ale integrării tehnologiilor educaţionale moderne, de aplicarea tehnologiei educaţionale în baza strategiilor de dezvoltare a gîndirii critice în învăţămîntul primar prin evaluarea cunoştinţelor elevilor, formarea şi implementarea obiectivelor – cadru ale tehnologiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: viziunea asupra integrării tehnologiilor educaţionale moderne, Modelul procesului de integrare a tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar au fost expuse într-un şir de materiale ştiinţifico-metodice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul liceului teoretic „Gh.Asachi” şi şcoala primară „A.Ursu” din mun.Chişinău. Lotul experimental a fost reprezentat de 106 subiecţi ( elevi ai claselor a II-a şi a IV-a de la liceul teoretic „Gh.Asachi” şi şcoala primară „A.Ursu”).

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE MODERNE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR
 • 1.1. Accepţiuni contemporane ale conceptului de tehnologie educaţională
 • 1.2. Specificul tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar
 • 1.3. Demersuri contextuale ale strategiilor didactice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA INTEGRALIZĂRII TEHNOLOGICE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR
 • 2.1 Abordarea psihopedagogică a personalităţii elevului de vîrstă
 • şcolară mică în contextul integralizării tehnologice
 • 2.2. Tehnologiile educaţionale moderne în aspect curricular
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE MODERNE CA FACTOR DE DEZVOLTARE ŞI FORMARE A PERSONALITĂŢII ELEVILOR DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
 • 3.1. Repere practic- acţionale la determinarea iniţială a nivelului dezvoltării elevului de vîrstă şcolară mică
 • 3.2. Valorificarea praxiologică a tehnologiei educaţionale de învăţare pe baza strategiilor de dezvoltare a gîndirii critice la elevii claselor primare
 • 3.3. Evaluarea nivelului de dezvoltare intelectuală a personalităţii elevului de vîrstă şcolară mică prin integrarea tehnologiilor educaţionale moderne
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI