Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Particularităţi clinico-hemodinamice şi funcţionale ale rinichilor în ciroza hepatică


Autor: Vlasov Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ciroza hepatică, sindrom hepato-renal, prostaglandina E-2, endotelina-1, indice de rezistenţă, indicele de pulsatilitate, enzime urinare

Adnotare

Lucrarea conţine 121 de pagini text de bază şi se compartimentează în întroducere, şase capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (195 surse), 6 anexe, 121 de pagini text de bază (până la bibliografie), 21 figuri. 35 tabele, Rezultatele obţinute au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Boli interne.

Scopul studiului a constat în evaluarea unor particularităţi clinico-hemodinamice şi funcţionale ale rinichilor la pacienţii cu ciroze hepatice.

Obiectivele studiului includ conceperea unor indici de prognozare a complicaţiilor renale şi elaborarea recomandărilor pentru o depistare precoce a impactului renal în ciroza hepatică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a constat în determinarea valorile plasmatice ale ET-1, PGE-2, dozarea enzimele urinare la pacienţii cu ciroză hepatică, evaluarea indicilor de rezistenţă şi de pulsatilitate pe arterele renale în dependenţă de scorul Child-Pugh al cirozei hepatice, de factorii precipitanţi ai complicaţiilor renale.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză a fost descrierea aspectelor funcţionale şi hemodinamice ale rinichilor şi conceperea unor indici сlinici, paraclinici şi instrumentali de prognozare ai complicaţiilor renale la pacienţii cu ciroze hepatice.

Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în elucidarea particularităţilor clinicohemodinamice şi funcţionale ale impactului renal în ciroza hepatică, inclusiv a sindromului hepato-renal.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie relevarea particularităţilor clinice, funcţionale şi hemodinamice ale rinichilor în ciroza hepatică virală şi alcoolică, care ajută la diagnosticarea corectă şi precoce a complicaţiilor renale şi contribuie la o abordare terapeutică efectivă şi îmbunătăţire a prognosticului pacienţilor.

Rezultatele studiului au fost implementate în practica clinică curentă a secţiei nefrologie şi gastologie, IMSP SCM „Sfânta Treime”, iar ideile şi poziţiile de principiu sunt incluse în cursurile pentru studenţi la Clinica Medicală nr.1, Departamentul Medicină Internă al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


INTRODUCERE
 • Actualitatea şi importanţa temei
 • Scopul studiului
 • Noutatea ştiinţifică
 • Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării
 • Aprobarea rezultatelor

1. MODIFICĂRILE FUNCŢIONALE ŞI ORGANICE ALE RINICHILOR LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ
 • 1.1. Actualităţi în fiziopatologia disfuncţiilor renale în ciroza hepatică
  • 1.1.1. Consecinţele funcţionale ale retenţiei de sodiu
  • 1.1.2. Consecinţele funcţionale ale retenţiei de apă
  • 1.1.3. Contribuţia sistemului nervos simpatic
  • 1.1.4. Rolul prostaglandinelor renale
  • 1.1.5. Contribuţia endotelinei -1 în instalarea impactului renal
  • 1.1.6. Implicarea oxidului nitric
  • 1.1.7. Sistemul renină-angiotenzină-aldosteron
  • 1.1.8. Însemnătatea enzimelor urinare
 • 1.2. Particularităţile diagnostico-clinice ale afecţiunii renale în ciroza hepatică
  • 1.2.1. Consecinţele clinice ale retenţiei de sodiu
  • 1.2.2. Consecinţele clinice ale retenţiei de apă
 • 1.3. Sindromul hepato-renal - corelaţii patofiziologice şi clinice
  • 1.3.2. Aspecte diagnostico-clinice actuale ale sindromului hepato-renal
 • 1.4. Alte modificări tubulare şi glomerulare ale rinichilor la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 1.5. Modalităţi ale determinării perfuziei renale
 • 1.6. Impactul hemodinamic sistemic şi renal în ciroza hepatică şi valoarea diagnostică a Dopplerografiei vaselor renale
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Criteriile de includere în studiu
 • 2.3. Criteriile de exludere din studiu .
 • 2.4. Metodele de diagnostic clinic
 • 2.5. Caracteristica generală a pacienţilor
 • 2.6. Metodele de cercetare

3. EVALUAREA CLINICO - FUNCŢIONALĂ A IMPACTULUI RENAL LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ
 • 3.1. Particularităţi clinice şi patofiziologice ale rinichilor la pacienţii cu ciroze hepatice clasa A, B şi C după Child-Pugh
 • 3.2. Aprecierea activităţii hormonilor endotelina-1 şi prostaglandina E-2 la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 3.3. Semnificaţia enzimuriei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA PARAMETRILOR HEMODINAMICII RENALE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ
 • 4.1. Estimarea indicilor hemodinamici pe trunchiurile arterelor renale drepte şi stângi la pacienţii cu ciroze hepatice clasa A, B şi C după Child –Pugh
 • 4.2. Estimarea valorilor indicilor hemodinamici ai arterelor intrarenale segmentare
 • 4.3. Evaluarea valorilor medii ale indicilor hemodinamicii centrale şi ale hemodinamicii renale80
 • 4.4. Hemodinamica renală şi hipertensiunea portală
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢILE CLINICO- FUNCŢIONALE ŞI HEMODINAMICE ALE PACIENŢILOR CU SHR
 • 5.1. Aspectele clinico-funcţionale ale pacienţilor cu ciroză hepatică şi sindrom hepato-renal
 • 5.2. Evaluarea hemodinamicii renale la pacienţii cu ciroză hepatică şi sindrom hepato-renal
 • 5.3. Caracteristicile comparative corelaţionale ale indicilor biochimici, hormonali, enzimelor urinare cu indicii principali ai hemodinamicii centrale şi hemodinamicii renale
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. EXPRESIA ANALITICĂ A PARTICULARITĂŢILOR AFECTĂRII RINICHILOR ÎN CIROZA HEPATICĂ
 • 6.1. Concluzii la capitolul 6.

7. CONCLUZII GENERALE