Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Rezultatele intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziilor neoplazice de colon


Autor: Zastavniţchi Gheorghe
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Igor Mişin
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.27
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

сolon, neoplazii, ocluzie, metabolism colagen, mapping noduli limfatici santinelă, intervenţii seriate, intervenţii într-o singură etapă

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări, bibliografie din 273 titluri, 136 pagini conţinut de bază, 30 tabele, 83 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 14.00.27 – chirurgie.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului ocluziei neoplazice de colon prin argumentarea principiilor de selecţie a pacienţilor şi stabilirea aspectelor tehnice optimale pentru efectuarea intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă.

Obiectivele lucrării: Argumentarea experimentală a modalităţii optimale de aplicare a anastomozelor primare în condiţii de colon ocluziv; studierea metabolismului colagenului în condiţii de ocluzie experimentală de colon; studierea metabolismului colagenului în condiţii de colon ocluziv neoplazic; elaborarea criteriilor de selectare a pacienţilor pentru diferite modalităţi de finalizare a intervenţiei chirurgicale în condiţii de colon ocluziv neoplazic; aprecierea posibilităţii şi rezultatelor utilizării metodei de marcare a nodulilor limfatici „santinelă” în condiţii de colon ocluziv neoplazic; studierea rezultatelor imediate şi la distanţă ale intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul pacienţilor cu ocluzii neoplazice de colon.

Noutatea si originalitatea ştiinţifică: Prin determinarea concentraţiei de hidroxiprolină în peretele colonului, în studiul experimental a fost demonstrată capacitatea neafectată a proceselor reparatorii în condiţii de colon ocluziv, ceea ce reprezintă argument teoretic în favoarea aplicării anastomozelor primare în condiţii de colon ocluziv. În condiţii experimentale au fost determinate particularităţile de vindecare a anastomozelor în condiţii de ocluzie intestinală (vindecare per secundam) şi argumentate aspectele tehnice de aplicare a anastomozelor primare. În premieră au fost stabilite particularităţile metabolismului colagenului în peretele colonului ocluziv neoplazic prin determinarea concentraţiei de hidroxiprolină, fiind demonstrată capacitatea de vindecare nealterată a colonului ocluziv neoplazic. A fost stabilit complexul de criterii optimale pentru selectarea pacienţilor cu ocluzii neoplazice de colon pentru diverse modalităţi de finisare a intervenţiei chirurgicale seriate şi într-o singură etapă. Au fost elaborate aspectele tehnice ale intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în condiţii de colon ocluziv neoplazic. În premieră a fost determinat rolul marcării nodulilor limfatici santinelă în condiţii de colon ocluziv neoplazic pentru stadializarea mai exactă conform criteriului N. A fost determinată durata de supravieţuire de facto şi pronosticată conform metodei Kaplan-Meier a pacienţilor cu ocluzii neoplazice de colon în dependenţă de stadiul tumorii şi volumul rezecţiei, aceasta fiind analogică cu rezultatele obţinute în cazul pacienţilor operaţi în mod electiv.

Problema ştiinţifică soluţionată: A fost determinat complexul criteriilor optimale de selectare a pacienţilor cu ocluzii neoplazice de colon pentru diverse modalităţi de finisare a intervenţiei chirurgicale, a fost determinată metoda optimală de aplicare a anastomozelor primare în condiţii de colon ocluziv neoplazic.

Semnificaţia teoretică: Au fost stabilite experimental şi clinic metodele optimale de tratament în ocluzia neoplazică de colon în baza studierii particularităţilor proceselor reparatorii din peretele intestinal şi argumentarea tehnicii raţionale de efectuare a intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat algoritmul raţional al tratamentului ocluziei neoplazice de colon în baza complexului optimal de criterii de selectare a pacienţilor pentru efectuarea intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în ocluzia neoplazică de colon. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: În baza studiului au fost implementate noi metode de tratament al pacienţilor cu ocluzii neoplazice de colon (intervenţii într-o singură etapă şi seriate) în 4 secţii de chirurgie şi endoscopie ale IMSP CNŞPMU şi în procesul didactic la Catedra Chirurgie Nr. 1 „Nicolae Anestiadi”.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE DE TRATAMENT AL OCLUZIEI DE COLON – REVISTA LITERATURII
 • 1.1 Tendinţe actuale de tratament a ocluziilor tumorale de colon
 • 1.2 Metode de decompresie perioperatorie în condiţii de colon ocluziv neoplazic
 • 1.3 Caracteristica comparativă a intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziei neoplazice de colon
 • 1.4 Aspecte contemporane de marcare a nodulilor santinelă în cancerul de colon
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE ALE STUDIILOR EXPERIMENTALE ŞI CLINICE
 • 2.1 Protocolul studiului experimental (studiul metabolismului colagenului prin determinarea concentraţiei de hidroxiprolină)
 • 2.2 Caracteristica generală a materialului clinic şi metodelor de cercetare (de laborator şi instrumentale)
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A RAŢIONALITĂŢII ANASTOMOZELOR PRIMARE ÎN CONDIŢII DE OCLUZIE INTESTINALĂ
 • 3.1 Rezultatele utilizării diverselor metode de aplicare a anastomozelor primare în condiţii de ocluzie mecanică de colon
 • 3.2 Particularităţile metabolismului colagenului în condiţii de ocluzie mecanică experimentală de colon
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE ASPECTELOR TEHNICE ALE INTERVENŢIILOR SERIATE ŞI ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ ÎN CONDIŢII DE OCLUZIE TUMORALĂ DE COLON
 • 4.1 Criteriile de selectare a pacienţilor cu ocluzie neoplazică de colon pentru diverse metode de tratament chirurgical
 • 4.2 Aspectele tehnice de decompresie intestinală perioperatorie în condiţii de colon ocluziv neoplazic
 • 4.3 Particularităţi tehnice ale intervenţiilor seriate în condiţii de colon ocluziv neoplazic
 • 4.4 Particularităţi tehnice de aplicare a anastomozelor primare în condiţii de colon ocluziv neoplazic
 • 4.5 Rezultatele marcării intraoperatorii a nodulilor limfatici „santinelă” în condiţii de colon ocluziv neoplazic
 • 4.6 Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE PRECOCE ŞI LA DISTANŢĂ A DIFERITELOR TIPURI DE INTERVENŢII CHIRURGICALE ÎN CONDIŢII DE OCLUZIE NEOPLAZICĂ DE COLON
 • 5.1 Rezultatele imediate de utilizare a diverselor metode de aplicare a anastomozelor primare, stomelor decompresive şi derivaţiilor externe pe colon ocluziv neoplazic
 • 5.2 Rezultatele la distanţă ale tratamentului prin intervenţii seriate şi într-o singură etapă a ocluziei neoplazice de colon .
 • 5.3 Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE