Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor intracerebrale


Autor: Galearschi Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Adnotare

Teza este expusă pe 150 pagini şi se compune din: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie din 257 titluri. Materialul ilustrativ include 39 tabele, 46 figuri, 9 formule şi 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurochirurgie 14.00.28.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienţilor cu tumori intracerebrale de diversă localizare şi structură histobiologică prin utilizarea ultrasonografiei intraoperatorii.

Obiectivele de bază ale lucrării: Efectuarea unei analize comparative a datelor CT şi IRM preoperatorii cu cele oferite de ultrasonografia intraoperatorie; aprecierea gradului de informativitate a ultrasonografiei intraoperatorii ca metodă ce permite precizarea în regim de timp real a localizării procesului patologic şi corelarea lui cu structurile cerebrale intacte; aprecierea informativităţii ultrasonografiei intraoperatorii pentru determinarea gradului rezecţiei tumorale; aprecierea rezultatelor apropiate a tratamentului operator al pacienţilor cu tumori intracerebrale dependent de tactica şi tehnica chirurgicală; determinarea eficacităţii utilizării ultrasonografiei intraoperatorii pentru minimalizarea traumatizării chirurgicale a ţesutului cerebral; determinarea în ce mod aplicarea ultrasonografiei influenţează durata intervenţiei chirurgicale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-au efectuat cercetări ştiinţifice orientate spre determinarea eficacităţii reperajului sonografic pentru optimizarea tratamentului chirurgical al pacienţilor cu tumori intracerebrale.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: A fost optimizat tratamentul chirurgical al pacienţilor cu tumori intracerebrale, îndeosebi a celor profunde şi de regiuni elocvente, ceea ce subînţelege utilizarea ultrasonografiei intraoperatorii la etapa de selectare a abordului chirurgical spre tumoare, utilizarea microscopului chirurgical în procesul de ablaţie, cît şi controlul gradului de rezecţie ce include estimarea vizuală, scanarea sonografică şi verificarea histologică.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele obţinute au completat principiile teoretice de reperaj intraoperator al tumorilor cerebrale, concordîndu-se cu principiile de cercetare internaţionale şi conceptul actual al managementului neoplaziilor cerebrale. Evidenţierea cazurilor de apariţie a diferitor dificultăţi, eşecuri şi complicaţii în conduita pacienţilor neurooncologici sunt utilizate prioritar la aprecierea acţiunilor de profilaxie a acestor evenimente.

Valoarea aplicativă a lucrării: Elaborarea unui algoritm etapizat de utilizare a navigării sonografice, ce permite verificarea intraoperatorie a stării structurilor cerebrale. Ultrasonografia a determinat localizarea exactă şi dimensiunile tumorii, corelaţia acesteia cu structurile adiacente, selectarea unui abord transcortical optimal şi aprecierea gradului de rezecţie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice în activitatea cotidiană a INN şi ICŞDOSMşiC a dus la diminuarea ratei complicaţiilor postoperatorii la pacienţii neurooncologici. Postulatele de bază sunt incluse în programul de instruire a catedrei de neurochirurgie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. PROBLEMATICA REPERAJULUI INTRAOPERATOR AL TUMORILOR CEREBRALE ÎN LITERATURA CONTEMPORANĂ (EXPOZEU BIBLIOGRAFIC)
 • 1.1 Premisele creării sistemelor de reperaj intraoperator şi neuronavigare
 • 1.2 Utilizarea tehnologiilor bazate pe ultrasunet în neurochirurgie
 • 1.3 Bazele fizice şi metodele navigării intraoperatorii ultrasonografice
 • 1.4 Metode de reperaj intraoperator a neoplaziilor cerebrale
 • 1.5 Particularităţile ultrasonografice ale tumorilor cerebrale
 • 1.6 Discuţia motivării şi raţionalităţii tendinţei de efectuare a rezecţiei radicale a tumorilor cerebrale (argumente pro şi contra)
 • 1.7 Complicaţiile precoce ale perioadei postoperatorii
 • 1.8 Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA CERCETĂRILOR CLINICE. METODELE DE CERCETARE
 • 2.1 Metodologia studiului clinic. Definirea grupurilor de comparare
 • 2.2 Metodele de investigaţie şi analiza lor
 • 2.3 Caracteristica generală a intervenţiilor chirurgicale
 • 2.4 Ultrasonografia intraoperatorie - echipament, metodologie
 • 2.5. Evaluarea statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. TRATATAMENTUL CHIRURGICAL AL TUMORILOR INTRACEREBRALE. ULTRASONOGRAFIA INTRAOPERATORIE
 • 3.1 Tactica şi tehnica ablaţiei tumorilor cerebrale
 • 3.2 Reperajul ultrasonografic intraoperator – analiza lotului personal
 • 3.3 Metode de soluţionare a dificultăţilor întîmpinate în timpul ecografiei intraoperatorii
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL TUMORILOR INTRACEREBRALE
 • 4.1 Influenţa multifactorială asupra evoluţiei postoperatorii
 • 4.2 Impactul reperajului ultrasonografic asupra complicaţiilor postoperatorii
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE