Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Artrita juvenilă idiopatică: particularităţile clinico-evolutive, ale sistemelor endogene de oxidare/antioxidare, oxidului nitric şi eficacitatea managementului curativ


Autor: Druşcă Angela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nineli Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.09
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artrita juvenilă idiopatică, stresul oxidativ, radicalii liberi ai oxigenului, indicii prooxidanţi, indicii antioxidanţi, oxidul nitric, tratament antioxidant

Adnotare

Lucrarea a fost expusă pe 119 de pagini de text electronic şi include: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie (211 de surse), 12 anexe, 41 tabele, 32 figuri. Rezultatele obţinute au fost relatate în 20 lucrări ştiinţifice publicate, 3 certificate de inovator.

Domeniul de studiu: pediatrie.

Scopul studiului: aprecierea rolului sistemelor endogene de peroxidare a lipidelor, protecţiei antioxidante, NO în mecanismele patogenetice ale AJI şi aprecierea eficacităţii tratamentului antioxidant în diferite variante evolutive ale AJI.

Obiectivele studiului: determinarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale AJI în diferite etape ale maladiei (perioada de debut şi de stare); cercetarea stării sistemelor endogene de peroxidare a lipidelor şi de protecţie antioxidantă la pacienţii cu AJI în funcţie de varianta evolutivă şi în diferite etape ale maladiei (la debutul maladiei şi în perioada de stare); evaluarea nivelului NO în diferite variante şi stadii evolutive ale AJI; evaluarea influenţei diferitor programe de tratament asupra indicilor de peroxidare a lipidelor, sistemului antioxidant şi NO la pacienţii cu AJI.

Metodologia cercetării ştiinţifice: studiul clinic randomizat a inclus efectuarea anchetării, examinării clinice, investigaţiilor paraclinice, determinarea indicilor prooxidanţi, antioxidanţi, NO, procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: aprecierea importanţei clinice şi diagnostice a determinării scorurilor radiologice – Steinbrocker şi Sharp în AJI, identificarea factorilor de prognostic favorabil şi nefavorabil al evoluţiei AJI; determinarea rolului stresului oxidativ în patogenia AJI. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză. A fost elucidat rolul stresului oxidativ şi NO în patogenia AJI. Preparatul antioxidant a influenţat pozitiv asupra indicilor prooxidanţi şi a stopat evoluţia leziunilor articulare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: determinarea particularităţilor clinico-evolutive ale AJI, sistemelor endogene de oxidare/antioxidare, NO în AJI şi a eficacităţii diferitor programe de tratament asupra indicilor de peroxidare a lipidelor, sistemului antioxidant şi NO la pacienţii cu AJI, care permit o diagnosticare precoce a bolii şi o abordare terapeutică eficientă.

Rezultatele cercetării au fost implementate în practica clinică curentă în secţia reumatologie a IMSP ICŞDOSMC şi sunt incluse în cursurile pentru studenţi şi rezidenţi la Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemiţanu”.