Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Impactul imaginii politice asupra procesului electoral


Autor: Ejov Alexandr
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
CSS: DH 18-23.00.01
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document4.37 Mb / în română
Adobe PDF document4.52 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

imagine politică, lider politic, partidul politic, reputaţie, campanie electorală, manipulare, publicitate politică, tehnologii de creare a imaginii, PR, proces electoral, tehnologii electorale

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea constă din introducere, 3 compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 330 surse, 6 anexe, 140 pagini text de bază, 12 tabele şi 5 figuri. Rezultatele tezei au fost expuse în 10 articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.

Domeniul de cercetare. Imagologie politică. Tehnologiile moderne de creare a imaginii şi utilizarea imaginii politice în procesul electoral.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul acestei cercetări constă în cercetarea complexă a problemelor teoretice generale şi aplicative, ale influenţei imaginii politice asupra procesului electoral. Obiectivele stabilite sunt îndreptate spre cercetarea istoriografiei cercetării imaginii politice; specificarea conceptului de imagine politică şi a abordărilor principale în formarea imaginii politice; efectuarea analizei teoretico-metodologice a problemei cercetării imaginii politice; examinarea elementelor structurale de bază ale imaginii politice; determinarea funcţiilor imaginii politice în procesul electoral; generalizarea tipologiilor de bază ale imaginii liderilor politici; cercetarea mijloacelor principale de actualizare a imaginii politice în cadrul campaniei electorale; studierea problemelor funcţionării practice a imaginii politice în Republica Moldova; analiza formării imaginii politice în Republica Moldova în procesul electoral din anii 2009-2011.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: pentru prima dată, în Republica Moldova, este efectuată o analiză conceptuală de sinteză a datelor din cercetările străine şi autohtone despre particularităţile procesului de creare şi promovare a imaginii politice; pe baza abordării complexe a problemelor de formare şi funcţionare a imaginii politice; în temeiul investigaţiilor din Republica Moldova, sunt determinate locul şi rolul acesteia în campaniile electorale; este identificată influenţa imaginii politice asupra procesului electoral şi dinamicii acesteia, în corelaţie cu totalitatea funcţiilor sale: educativă, de identificare, reglatoare şi estetică; este stabilită interdependenţa proceselor de creare şi funcţionare a imaginii politice şi a instituţiei alegerilor într-o societate democratică; sunt concretizate măsurile tehnologice de bază şi efectele utilizării tehnologiilor de creare şi promovare a imaginii politice în timpul campaniilor electorale din Republica Moldova; este analizat procesul de formare a imaginii politice în timpul campaniilor electorale din anii 2009-2011 în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în teză, constă în analiza sistemică şi multidimensională a imaginii politice, a măsurilor de formare a acesteia şi particularităţilor de utilizare în procesul electoral al vieţii sociopolitice contemporane a Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetării de faţă contribuie la extinderea, adâncirea şi clarificarea cunoştinţelor despre realitatea politică, de asemenea, pot deveni o sursă alternativă în vederea formulării unor noi probleme în domeniului imagologiei.

Importanţa practică a cercetării. Cercetarea de faţă poate fi utilă în activitatea practică a specialiştilor în domeniul construcţiei imaginii, a candidaţilor la funcţii elective, a liderilor politici. Rezultatele pot fi utilizate de către studenţi în timpul studierii cursurilor de politologie aplicată, imagologiei, stasiologiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Unele rezultate ale cercetării şi-au găsit aplicare practică în cadrul cursurilor predate la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova.

Cuprins


1. ИСТОРИЯ И ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
 • 1. 1. Историография изучения политического имиджа
 • 1. 2. Концептуальные основы политического имиджа
 • 1. 3. Актуальные теоретические проблемы политического имиджа
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИМИДЖА В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
 • 2. 1. Методология исследования политического имиджа
 • 2. 2. Функции и типология имиджа политических лидеров
 • 2. 3. Средства актуализации политического имиджа в избирательной кампании
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 • 3. 1. Проблемы практического функционирования политического имиджа в Республике Молдова
 • 3.2. Формирование политического имиджа в Республике Молдова в электоральном процессе 2009-2011 гг
 • 3.3. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ