Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Determinarea influenţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice 6-10 kV


Autor: Popescu Victor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Tudor Erhan
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: D 60-05.20.02-25.12.03
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document2.11 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Fiabilitatea de funcţionare, Factori aleatori, Sisteme de distribuţie, Model matematic, Algoritm de calcul analitic, Sistem vectorial

Adnotare

Lucrarea este alcătuită din introducere, patru compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 197 titluri, 12 anexe, 138 pagini (pînă la bibliografie), 23 figuri şi 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele tezei: scopul constă în elaborarea metodei de analiză şi prognoză a intensităţii întreruperilor aleatoare în sistemele electrice de distribuţie cu tensiunea de 6-10 kV, condiţionate de diferiţi factori de influenţă, în baza RED-urilor din Republica Moldova.

Cercetările au fost focalizate pe următoarele obiective majore ale lucrării: evaluarea fiabilităţii unor sisteme reale de distribuţie a energiei electrice din Republica Moldova; elaborarea metodei de estimare a influenţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor respective; utilizarea metodei elaborate la analiza şi prognoza fiabilităţii sistemelor reale cercetate; elaborarea măsurilor de asigurare a nivelului de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice, reieşind din influenţa factorilor cu caracter aleatoriu.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: constă în elaborarea metodei de evaluare şi prognoză a influenţei factorilor aleatori, atît determinaţi cît şi nedeterminaţi, asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi elaborarea măsurilor de asigurare a fiabilităţii de funcţionare a sistemelor de orice structură şi amplasare geografică.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată o constituie estimarea influenţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii de funcţionare a elementelor sistemelor de distribuţie şi determinarea mecanismului de prognoză şi asigurare a continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

Semnificaţia teoretică constă în aprecierea influenţei diferitor factori cu caracter aleatoriu asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice; determinarea frecvenţei de apariţie şi a legilor de distribuţie a acestor factori în funcţie de sezon şi amplasarea geografică a sistemelor electrice; estimarea ponderii factorilor de influenţă în variaţia indicatorilor de fiabilitate pentru diferite perioade.

Valoarea aplicativă a lucrării este asigurată de recomandările teoretico-experimentale privind asigurarea fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice; folosirea rezultatelor obţinute în practica de exploatare a sistemelor de distribuţie şi la perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor de la specialităţile tehnice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele ştiinţifice au fost implementate în filialele ÎS ,,MOLDELECTRICA” şi SA RED ,,NORD-VEST” şi-n programele analitice ale UASM în procesul de instruire a studenţilor şi masteranzilor de la specializările cu profil electric.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE
 • 1.1. Indicatorii de apricerie a fiabilităţii elementelor sistemelor de distribuţie a energiei electrice
 • 1.2. Analiza metodelor de calcul analitic a indicatorilor de fiabilitate a elementelor componente ale sistemelor de distribuţie
 • 1.3. Argumentarea algoritmelor de determinare a indicatorilor de fiabilitate a elementelor sistemelor electrice de distribuţie
 • 1.4. Principiile de elaborare a modelelor matematice de aprecieire a fiabilităţii sistemelor de distribuţie complexe
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODICA DE CERCETARE ŞI PARTICULARITĂŢILE FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
 • 2.1. Noţiuni generale
 • 2.2. Determinarea factorilor de influienţă asupra fiabilităţii în funcţie de amplasarea geografică a sistemelor de distribuţie
 • 2.3. Determinarea factorilor de influienţă în funcţie de seson
 • 2.4. Analiza fiabilităţii de structură a schemelor complexe ale sistemelor de distribuţie
 • 2.5. Aprecierea fiabilităţii de funcţionare a elementelor sistemelor de distribuţie
 • 2.6. Analiza fiabilităţii în raport cu nodurile de sarcină în schemele complexe ale sistemelor electrice de distribuţie
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ELABORAREA METODEI DE EVALUARE ŞI PROGNOZĂ A FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
 • 3.1. Noţiuni de bază
 • 3.2. Elaborarea modelului matematic de estimare a influenţei factorilor aleatori asupra indicatorilor de fiabilitate
 • 3.3. Criteriul de prognoză a refuzurilor cauzate de factorii aleatori de influenţă
 • 3.4. Determinarea legilor de distribuţie a factorilor aleatori şi a parametrilor acestora
 • 3.5. Aprecierea regimurilor de funcţionare a sistemelor de distribuţie complexe
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA ŞI PROGNOZA FIABILITĂŢII SISTEMELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE
 • 4.1. Noţiuni generale
 • 4.2. Caracteristica factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie
 • 4.3 Analiza fiabilităţii sistemelor de distribuţie reieşind din numărul de refuzuri
 • 4.4. Analiza indicatorilor de fiabilitate a sistemelor electrice de distribuţie
 • 4.5. Analiza fiabilităţii reieşind din calitatea energiei electrice furnizate
 • 4.6. Prognoza fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI