Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova


Autor: Cimpoieş Dragoş
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-08.00.05
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

relaţii funciare, exploataţie agricolă, consolidare, fragmentare, bancă funciară, dezvoltare durabilă

Adnotare

Teza este structurată în: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 271 surse, 24 anexe, 255 pagini text de bază, 55 figuri, 46 tabele, 44 formule.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 42 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie relaţiile funciare în sectorul agrar în contextul consolidării exploataţiilor agricole din Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole individuale şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: dezvoltarea relaţiilor funciare de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole prin elaborarea unei proceduri principial noi de reducere a costurilor tranzacţionale excesive şi simplificarea încheierii tranzacţiilor funciare; elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea reglementării relaţiilor funciare, cu impact pozitiv major asupra consolidării exploataţiilor agricole; folosirea unei metodologii principial noi de evaluare a dimensiunii economice a exploataţiilor agricole; elaborarea metodologiei de evaluare a eficienţei consolidării exploataţiilor agricole în baza indicatorilor economici şi spaţiali; elaborarea principiilor de activitate a unei bănci funciare publice, care contribuie la perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova, ce reprezintă o problemă ştiinţifică majoră. Semnificaţia teoretică a tezei constă în elaborarea unei concepţii principial noi de consolidare a terenurilor şi exploataţiilor agricole în contextul perfecţionării relaţiilor funciare şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că utilizarea recomandărilor propuse va permite realizarea unei ajustări structurale cardinale a sectorului agrar în concordanţă cu practica existentă în ţările UE, apariţia unor exploataţii agricole viabile din punct de vedere economic, creşterea bunăstării populaţiei de la sate, iar în consecinţă – va duce la o dezvoltare durabilă a sectorului agrar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost implementate în cadrul AIPA, BNS şi MAIA.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE RELAŢIILOR FUNCIARE ŞI CONSOLIDĂRII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
 • 1.1 Abordări teoretice şi metodologice privind dezvoltarea sectorului agrar în baza perfecţionării relaţiilor funciare
 • 1.2 Consideraţiuni cu privire la fragmentarea funciară şi consecinţele acesteia pentru sectorul agrar
 • 1.3 Politici de consolidare a suprafeţelor şi exploataţiilor agricole
 • 1.4 Reglementarea de stat a relaţiilor funciare în sectorul agrar al Republicii Moldova
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. SCHIMBĂRILE STRUCTURALE ŞI RELAŢIILE FUNCIARE ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ
 • 2.1 Politica funciară şi schimbările structurale în agricultura ţărilor în tranziţie
 • 2.2 Politica funciară şi schimbările structurale din agricultura Republicii Moldova
 • 2.3 Considerentele economice ale consolidării terenurilor agricole pentru sectorul agrar al Republicii Moldova
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. PIAŢA FUNCIARĂ CA MECANISM DE BAZĂ AL CONSOLIDĂRII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
 • 3.1 Evoluţia tranzacţiilor de vânzare-cumpărare de pe piaţa terenurilor agricole a Republicii Moldova 100
 • 3.2 Arenda funciară în sectorul agrar al Republicii Moldova şi importanţa acesteia în consolidarea exploataţiilor agricole 113
 • 3.3 Impactul eficienţei exploataţiilor agricole familiale asupra dezvoltării arenzii funciare în Republica Moldova 129
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3 148

4. CONSOLIDAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE A SECTORULUI AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1 Mărimea exploataţiilor agricole în contextul dezvoltării durabile a sectorului agrar
 • 4.2 Evaluarea dimensiunii teritoriale a exploataţiilor agricole în contextul economiei dezvoltării
 • 4.3 Evaluarea dimensiunii economice a exploataţiilor agricole în contextul ajustării politicii agrare a Republicii Moldova la cerinţele Politicii Agrare Comune
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

5. DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGRAR ÎN BAZA MECANISMELOR DE CONSOLIDARE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
 • 5.1 Proiectele de reparcelare ca mecanism de consolidare a exploataţiilor agricole
 • 5.2 Elaborarea metodologiei de evaluare a consolidării exploataţiilor agricole
 • 5.3 Înfiinţarea băncii funciare în calitate de mecanism eficient de consolidare a exploataţiilor agricole
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI