Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea Camerelor de Comerţ şi Industrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri


Autor: Galanton Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.05
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Camera de Comerţ şi Industrie, instituţii consulare, organe comerciale şi industriale, organizaţie de drept public, organizaţie de drept privat, antreprenoriat, mediu de afaceri, misiunea reprezentativă, misiunea consultativă, membrii camerei, centre de formalităţi, formare profesională, aprentisajul, funcţii consultative şi reprezentative, funcţii administrative, activităţi cu caracter industrial şi comercial, asistenţa tehnică, ghişee unice, Euro-Info-Centre, structura camerală, regulamentul interior al Camerei

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 138 titluri, 24 anexe şi este expusă pe 144 pagini, inclusiv 15 tabele şi 16 figuri. Cercetările sunt reflectate în 14 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei este reprezentat de funcţiile economice şi activitatea Camere lor de Comerţ şi Industrie.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în cercetarea şi sistematizarea aspectelor teoretice şi metodologice cu referire la activitatea Camerelor de Comerţ şi Industrie, cercetarea impactului pe care o au acestea asupra dezvoltării antreprenoriatului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost sistematizată literatura din diverse domenii ştiinţifice cu referire la crearea şi evoluţia organizaţiilor consulare în lume; a fost evidenţiat rolul Camerelor de Comerţ şi Industrie în crearea unui mediu de afaceri favorabil activităţii antreprenoriatului; în baza studierii experienţei organizării Camerelor de Comerţ şi Industrie din diferite ţări, au fost evidenţiate principalele diferenţe între modelul anglo-saxon şi modelul romano-germanic; a fost argumentată misiunea interprofesională a CCI, a cărui caracter fundamental implică, după decantarea intereselor private, studierea intereselor generale ale comerţului şi industriei; a fost efectuat un studiu complex asupra activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în teză se referă la cercetarea de pionierat pentru Republica Moldova a Camerelor de Comerţ şi Industrie ca sistem complex de reprezentare a intereselor antreprenorilor şi evidenţierea unor direcţii prioritare de dezvoltare a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în strânsă legătură cu dezvoltarea mediului de afaceri a Republicii Moldova, luând în considerare experienţa internaţională a altor organizaţii de acest tip.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Analiza rolului Camerei de Comerţ şi Industrie în dezvoltarea economică a ţării, în general, şi în dezvoltarea antreprenoriatului, în particular, are o importanţă majoră atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ. În plan teoretico-ştiinţific cercetarea în cauză reprezintă una din primele lucrări complexe, consacrate cercetării Camerelor de Comerţ şi Industrie, ca actori cu influenţă asupra dezvoltării social-economice a ţării. Importanţa teoretică a tezei se determină prin: studierea părţilor slab studiate până la moment cu referire la rolul Camerei de Comerţ şi Industrie în dezvoltarea activităţii de antreprenoriat; evidenţierea necesităţii implicării mai active a CCI a RM în formarea profesională a tinerilor, inclusiv a întreprinzătorilor prin încheierea unor acorduri de colaborare cu instituţiile de învăţământ. Pornind de la analiza caracteristicilor calitative şi cantitative ale activităţii, a fost dezvăluită esenţa Camerelor de Comerţ şi Industrie , principalele deosebiri între acestea şi alte organizaţii consulare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre utilizare în activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Cuprins


1. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE – ELEMENT IMPORTANT AL ECONOMIEI NAŢIONALE
 • 1.1. Schimbări în mediul de afaceri la început de secol şi cercetarea problemei
 • 1.2 Esenţa şi evoluţia Camerelor de Comerţ şi Industrie
 • 1.3. Misiunea , activităţile şi funcţiile economice contemporane ale Camerelor de Comerţ şi Industrie
 • 1.4. Concluzii şi argumentarea direcţiilor de cercetare

2. EVOLUŢIA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA VS DE EXPERIENŢA FRANCEZĂ; INFLUENŢE: MEDIUL DE AFACERI – CCI A RM
 • 2.1. Experienţa creării şi dezvoltării organizaţiilor consulare în Franţa
 • 2.2. Crearea şi dezvoltarea organizaţiei consulare în Republica Moldova. Misiunea şi funcţiile Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 • 2.3. Analiza mediului de afaceri în Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie
 • 3.2. Analiza activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie
 • 3.3. Cercetarea gradului de cunoaştere a activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI