Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Designul molecular, sinteza şi studiul cu raze X al compuşilor coordinativi zero-dimensionali şi polimerici în baza dioximelor cu metalele de tranziţie Cu(II), Zn(II) şi Cd(II)


Autor: Croitor Lilia
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Marina Fonari
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Consultant ştiinţific: Eduard Coropceanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
CSS: DH 02-01.04.18
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.68 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Cristalografia, chimia coordinativă, polimeri coordinativi, α-dioxime, proprietăţi adsorbtive, materiale luminescente

Adnotare

Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 231 titluri, volum total de 142 pagini, 9 tabele, 57 figuri şi 5 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică. Scopul lucrării: Sinteza şi analiza cu raze X a monocristalelor compuşilor coordinativi noi cu proprietăţi adsorbtive şi luminescente. Obiectivele tezei: De a realiza designul noilor compuşi coordinativi cu liganzi micşti în baza dioximaţilor de Cu(II) şi ai dioximinelor de Zn(II) şi Cd(II); de a identifica deosebirea modurilor de coordinare a α-dioximelor la cationul de Cu(II) cu configuraţia electronică d9 şi cationii de Zn(II) şi Cd(II) cu configuraţia electronică d10 în prezenţa liganzilor „punte” de tip 4,4'dipiridil; de a determina factorii responsabili de dimensiunea compuşilor coordinativi noi şi de ai aplica pentru diversificarea obiectelor de cercetare; de a estima posibilitatea de utilizare a noilor combinaţii în calitate de materiale adsorbtive prin metode teoretice şi experimentale; de a examina proprietăţile luminescente ale compuşilor obţinuţi cu scopul de a stabili materiale noi sensibile la includerea moleculei „oaspete” în matricea polimerică „gazdă”.

Noutatea ştiinţifică: Pentru prima dată au fost sintetizaţi şi investigaţi cu ajutorul difracţiei razelor X pe monocristal dioximaţi binucleari ai Cu(II) şi dioximine mono-, bi- şi polinucleare intermediate prin liganzi de tip dipiridilic. S-a demonstrat că molecula voluminoasă de dioximă, ce coordinează la atomul de metal, afînează structura cristalină, care este caracterizată prin prezenţa cavităţilor intermoleculare, în care pot fi înglobate molecule de tip „oaspete”. Pentru prima oară a fost efectuat studiul proprietăţilor luminescente ale acestor două clase de compuşi.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Pentru prima dată au fost sintetizaţi şi investigaţi compuşi zero–dimensionali şi polimeri ai Cu(II), Zn(II) şi Cd(II) în baza α-dioximelor cu topologia „wheel-and-axle”, caracterizaţi prin prezenţa cavităţilor intermoleculare, în care pot fi înglobate molecule de tip „oaspete”.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele acestui studiu aduc o contribuţie deosebită în chimia compuşilor coordinativi. S-a demonstrat că „building block”-ul voluminos şi stabil metal-dioximă poate fi folosit cu succes în designul dirijat al noilor compuşi polimerici cu proprietăţi utile.

Valoarea aplicativă: Elaborarea metodelor de sinteză a dioximaţilor binucleari de Cu(II) şi dioximinelor polinucleare de Zn(II) şi Cd(II) cu proprietăţi adsorbtive. Emisiile fluorescente pronunţate ale acestor compuşi au determinat potenţialitatea lor de a fi utilizate în calitate de materiale adsorbtive cu proprietăţi luminescente utile.

Cuprins


1. ASAMBLAREA MOLECULELOR CU STRUCTURĂ POLIMERICĂ ÎN BAZA LIGANZILOR-PUNTE ŞI A „BUILDING BLOCK”-ULUI OXIMIC CU METALELE TRANZIŢIONALE
 • 1.1 Structuri polimerice. Incursiune istorică, tendinţe contemporane şi perspectivă
 • 1.2. Compuşi coordinativi ai Cu(II) cu liganzi oximici
 • 1.3 Compuşi coordinativi ai Zn(II) şi Cd(II) cu liganzi oximici
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 2.1. Sinteza complecşilor dioximici în baza Cu(II)
 • 2.2. Sinteza complecşilor dioximici în baza Zn(II) şi Cd(II)
 • 2.3. Analiza elementală a compuşilor sintetizaţi
 • 2.4. Spectroscopia IR a compuşilor sintetizaţi
 • 2.5. Difracţia cu raze X pe monocristalele compuşilor sintetizaţi
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. COMPUŞI COORDINATIVI NOI CU TOPOLOGIA „WHEEL-AND-AXLE” ÎN BAZA DIOXIMELOR CU METALELE DE TRANZIŢIE Cu(II), Zn(II) ŞI Cd(II): STRUCTURĂ ŞI PROPRIETĂŢI
 • 3.1 Combinaţiile complexe zero-dimensionale ale Cu(II)
 • 3.2 Combinaţiile complexe zero-dimensionale şi polimerice ale Zn(II) şi Cd(II)
  • 3.2.1. Combinaţii complexe mononucleare ale Zn(II) şi Cd(II)
  • 3.2.2. Combinaţii complexe binucleare ale Zn(II) şi Cd(II)
  • 3.2.3. Combinaţii complexe polimerice 1D ale Zn(II) şi Cd(II)
  • 3.2.4. Combinaţii complexe polimerice 2D ale Zn(II) şi Cd(II)
  • 3.2.5. Produşii de reacţie dintre halogenurile de Zn/Cd cu liganzii dipiridilici
 • 3.3. Proprietăţi luminiscente pentru compuşii noi sintetizaţi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE