Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Recuperarea scoliozei la elevii din ciclul primar în procesul educaţiei fizice


Autor: Tuchilă Inesa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Petru Demcenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 615.3:373

Adobe PDF document 4.87 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

scolioză, elevi ai claselor primare, educaţie fizică, profilaxie, mijloace şi metode, kinetoterapie, coloană vertebrală, creştere şi dezvoltare, cauze ale scoliozei, recuperare fizică, kinetoprofilaxie, program de recuperare, complex de exerciţii, programă-model experimentală.

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări practico-metodice, un indice bibliografic care citează 233 surse, 8 anexe, 179 pagini text de bază, 17 figuri, 18 tabele. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de recuperare a scoliozei la elevii din ciclul primar prin implementarea unui Model experimental, care include mijloace ale educaţiei fizice.

Obiectivele cercetării: studierea literaturii de specialitate şi stabilirea reperelor conceptuale privind recuperarea scoliozei la elevii din ciclul primar în procesul educaţiei fizice; analiza şi generalizarea rezultatelor sondajului referitor la recuperarea scoliozei în şcoală, realizat în rândurile specialiştilor de diverse orientări profesionale; aprecierea stării fizice a aparatului locomotor al elevilor din cadrul unei şcoli primare a municipiul Chişinău; elaborarea şi argumentarea eficienţei Modelului profilactic experimental de educaţie fizică direcţionată pentru reducerea scoliozei de gradul II la elevii claselor a IV-a. Noutatea şi originalitatea cercetării. Pentru prima data a fost elaborat un Model experimental de educaţie fizică direcţionată pentru recuperarea scoliozei la elevii claselor a IV-a din ciclul primar cu scolioză de gradul II.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în direcţionarea mijloacelor educaţiei fizice spre însănătoşirea copiilor din ciclul primar cu scolioză de gradul II prin elaborarea şi implementarea unei Programe-model experimentale pentru recuperarea şi profilaxia scoliozei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Valorificarea Programei-model experimentale de educaţie fizică direcţionată pentru recuperarea scoliozei la elevii din ciclul primar va da posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele despre mijloacele posibile şi netradiţionale de influenţă specializată asupra recuperării dereglărilor aparatului locomotor, de a diminua substanţial gradul de deformare a coloanei vertebrale la elevi, iar prin aceasta să se crească nivelul pregătirii motrice şi starea sănătăţii elevilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Programa-model experimentală pentru recuperarea scoliozei la copiii din ciclul primar, prin folosirea strict direcţionată a mijloacele educaţiei fizice, a fost implementat în procesul de studii extracurricular în şcolile nr. 16, 82 şi 83 din municipiul Chişinău, fapt care este confirmat de cele trei adeverinţe de implementare.

Cuprins


1. ARGUMENTAREA TEORETICĂ A PROCESULUI DE RECUPERARE A SCOLIOZEI LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR ÎN PROCESUL EDUCAŢIEI FIZICE
 • 1.1.Repere epistemologice privind particularităţile de dezvoltare a copiilor din ciclul primar. Caracteristica anatomico-funcţională şi biomecanica coloanei vertebrale
 • 1.2. Scolioza - factor cu o influenţă negativă asupra dezvoltării fizice şi morfologice a aparatului locomotor la elevii din ciclul primar
 • 1.3. Referinţe generale despre cauzele şi profilaxia scoliozei
 • 1.4. Recuperarea scoliozei prin mijloace fizice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA METODOLOGICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A RECUPERĂRII SCOLIOZEI LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Analiza rezultatelor sondajului sociologic privind problemele recuperării scoliozei la elevii ciclului primar în procesul educaţiei fizice
 • 2.4. Starea dezvoltării fizice a aparatului locomotor al copiilor de 7-10 ani din Republica Moldova
 • 2.5. Analiza curriculum-ului şcolar la educaţia fizică pentru învăţământul primar şi a programei pentru elevii clasei a IV din grupele medicale speciale
 • 2.6. Formarea Programei-model experimentale la educaţia fizică pentru elevii ciclului primar cu folosirea unor mijloace fizice speciale de corecţie
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII PROGRAMEI-MODEL PRIN INTERMEDIUL CRITERIILOR DEZVOLTĂRII FIZICE ŞI MANIFESTĂRILOR PSIHOMOTRICE ÎN RECUPERAREA SCOLIOZEI DE GRADUL II LA ELEVII CLASELOR A IV-a
 • 3.1. Cercetarea dezvoltării fizice a elevilor claselor a IV-a cu scolioză de gradul II în baza conţinuturilor direcţionate ale programei-model experimentale
 • 3.2. Cercetarea capacităţilor motrice a elevilor claselor a IV-a cu scolioză de gradul II în baza conţinuturilor direcţionate ale programei-model experimentale
 • 3.3. Cercetarea stării aparatului locomotor al elevilor claselor IV-a prin analiza rezultatelor testelor specializate ce determină eficacitatea programei-model experimentale
 • 3.4. Argumentarea eficienţei Programei-model experimentale la educaţia fizică a elevilor claselor a IV-a cu boala scoliotică şi recomandări de implementare a acestuia
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI